PARC NATURAL DE S'ALBUFERA DE MALLORCA
 

 

S'Albufera de Mallorca és la zona humida més extensa i de major importància de les Illes Balears. Es tracta d'una antiga llacuna separada de la mar per una restinga dunar, que durant segles s'ha anat colmatant de sediments fins a convertir-se en una extensa planura inundable. El Parc dóna protecció a 1.646,5 Ha., sobretot de maresma però també de dunes, tant litorals com fòssils.

La major part de la maresma està ocupada per densos canyissars. Canals i llacunes -tant d'aigües dolces com salabroses-, salicorniars, bosquets de tamarells i boscos de ribera conformen un mosaic d'ecosistemes on la vida hi és espectacularment abundant i diversa.

 

Si voleu més informació sobre el Parc, visitau http://www.mallorcaweb.net/salbufera/
Pàgina d'inici