Sac de Jocs
PÀGINA WEB DE RECURSOS D'EDUCACIÓ FÍSICA

 

 

 

GRUP DE TREBALL
Aquests som nosaltres amb les nostres dades professionals. Mallorca és molt petita i crec que val la pena que ens coneixem! Si voleu participar aportant material a aquesta web i/o voleu aparèixer en aquesta pàgina enviau-mos les vostres dades.

Jordi Escudero Tomàs
Mestre d'Educació Física
CP Sant Bartomeu (Alaró) jescudero@educacio.caib.es

Josep Serra Borràs
Mestre d'Educació Física
IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença) jserra5@educació.caib.es

Tolo Tomàs Molinet
Mestre d'Educació Física
CP Rei Jaume I (Palma) btomas@educacio.caib.es