Llistes quinzenals d'aus observades

TORNAR A AUS    TORNAR A BIODIVERSITAT    ALTRES DOCUMENTS   INICI - HOME


IMPORTANT: Espais de Natura Balear, entitat pública responsable de la gestió dels espais naturals protegits de les illes
va acomiadar el 5 de desembre de 2012 a 22 dels seus treballadors/ores, un d'ells el naturalista de s'Albufera (que feia quasi
25 anys que treballava al Parc i que subministrava la informació pública que feia possible aquesta secció de la web no oficial
del parc). Per tant, a partir d'ara, i sentint-ho molt, la informació no es troba disponible.

IMPORTANTE: Espais de Natura Balear, entidad pública responsable de la gestión de los espacios naturales protegidos de las Islas
despidió el 5 de diciembre de 2012 a 22 de sus trabajadores/as, uno de ellos el naturalista de S'Albufera (que hacía casi
25 años que trabajaba en el Parque y que suministraba la información pública que hacía posible esta sección de la web no oficial
del parque). Por tanto, a partir de ahora, y sintiéndolo mucho, la información no se encuentra disponible.

Es presenten, en format PDF els llistats de les aus observades al parc quinzenalment:

    BIRDLIST / VOGELLISTE: For english & german version click on ENGLISH/GERMAN for each date
   
LISTA QUINCENAL DE AVES: La versión catalana incluye la castellana, haga click sobre la quincena deseada.

LLISTES D'AUS OBSERVADES ANY 2012
1 a 15 de gener ENGLISH/GERMAN 1 a 15 de juliol ENGLISH/GERMAN
16 a 31 de gener ENGLISH/GERMAN 16 a 31 de juliol ENGLISH/GERMAN
1 a 15 de febrer ENGLISH/GERMAN 1 a 15 d'agost ENGLISH/GERMAN
16 a 29 de febrer ENGLISH/GERMAN 16 a 31 d'agost ENGLISH/GERMAN
1 a 15 de març ENGLISH/GERMAN 1 a 15 de setem. ENGLISH/GERMAN
16 a 31 de març ENGLISH/GERMAN 16 a 30 de setem. ENGLISH/GERMAN
1 a 15 d'abril ENGLISH/GERMAN 1 a 15 d'octubre ENGLISH/GERMAN
16 a 30 d'abril ENGLISH/GERMAN 16 a 31 d'octubre ENGLISH/GERMAN
1 a 15 de maig ENGLISH/GERMAN 1 a 15 de novem. ENGLISH/GERMAN
16 a 31 de maig ENGLISH/GERMAN 16 a 30 de novem. ENGLISH/GERMAN
1 a 15 de juny ENGLISH/GERMAN 1 a 15 de desem. ENGLISH/GERMAN
16 a 30 de juny ENGLISH/GERMAN 16 a 31 de desem. ENGLISH/GERMAN

ARXIU: 

LLISTES D'AUS OBSERVADES ANYS 2005 a 2011 

Més informació:

Censos d'aus aquàtiques hivernants 1986-actualitat
(censos_hivern_1986_actualitat.pdf - 135 KB)

Llista de les aus observades a s'Albufera a 1 d'agost 2008 (nom científic, català i castellà)
(llista_aus2008.pdf - 157 KB)

LES AUS DE S'ALBUFERA DE MALLORCA (Pàgina web).

PRINCIPI   INICI - HOME