Aus de s'Albufera

Imatges de: Paisatges   Flora   Amfibis i rèptils   Mamífers   Insectes  Història  Dibuixos  Vàries

INICI - HOME


Queda prohibida la reproducció total o parcial de les fotografies sense autorització expressa de l'autor ***** Queda prohibida la reproducción total o parcial de las fotografías sin autorización expresa del autor ***** There remains prohibited the total or partial reproduction of the pictures without express authorization of the author

 

Bec-vermell. Netta ruffina © Sebastià Torrens
Bec-vermell (femella). Netta ruffina © Sebastià Torrens, 2004
http://www.sebastiatorrens.com   
Bec-vermell. Netta ruffina © Kim Biledgaard
Bec-vermell (mascle). Netta ruffina © Kim Biledgaard
http://www.biledgaard.dk/   
Bec-vermell (polls) Netta ruffina © Sebastià Torrens
Bec-vermell (polls) Netta ruffina © Sebastià Torrens
http://www.sebastiatorrens.com   

Fotja banyuda © Andrés Barquier
Fotja banyuda. Fulica cristata © Andrés Barquier
http://www.terra.es/personal5/magellan/ 

Fotges banyudes amb polls. Fulica cristata © Kim Biledgaard. Maig,2004
Fotges banyudes amb polls. Fulica cristata © Kim Biledgaard. Maig,2004
http://www.biledgaard.dk/   
Soterí gros. Podiceps cristatus © Sebastià Torrens
Soterí gros. Podiceps cristatus © Sebastià Torrens
http://www.sebastiatorrens.com   

Gavina de bec vermell. Larus audouinii © Simon Mackie
Gavina de bec vermell. Larus audouinii © Simon Mackie, 2004
http://www.sjmackie.com
Orval - Nyctycorax nyctycorax © Kim Biledgaard, 2004 - http://www.biledgaard.dk/
Orval. Nyctycorax nyctycorax © Kim Biledgaard, 2004
http://www.biledgaard.dk/   
Esplugabous. Bubulcus ibis © Kim Biledgaard, 2004
Esplugabous. Bubulcus ibis © Kim Biledgaard, 2004
http://www.biledgaard.dk/   
Agró roig. Ardea purpurea © Sebastià Torrens
Agró roig. Ardea purpurea © Sebastià Torrens, 2004
http://www.sebastiatorrens.com   
Agró roig. Ardea purpurea © Kim Biledgaard.
Agró roig. Ardea purpurea © Kim Biledgaard.
http://www.biledgaard.dk/   
Agró blanc © Andrés Barquier
Agró blanc. Egretta garzetta © Andrés Barquier
http://www.terra.es/personal5/magellan/ 
Gall-Faver  © Andrés Barquier
Gall-Faver. Phorphyrio porphyrio © Andrés Barquier
http://www.terra.es/personal5/magellan/ 
Gallineta d'aigua © Andrés Barquier
Gallineta d'aigua. Gallinula Chloropus © Andrés Barquier
http://www.terra.es/personal5/magellan/ 
Avisador. Himantopus himantopus © Miquel A. Dora
Avisador. Himantopus himantopus © Miquel A. Dora
http://www.fotodenatura.com/
Avisadors. Himantopus himantopus © Biel Servera, 2004
Avisadors. Himantopus himantopus © Biel Servera, 2004.
Bec d'Alena. Recurvirostra avosetta © Simon Mackie
Bec d'Alena. Recurvirostra avosetta © Simon Mackie, 2004
http://www.sjmackie.com 

Cama-roja. Tringa totanus © Miquel A. Dora, 2004
Cama-roja. Tringa totanus © Miquel A. Dora, 2004
http://www.fotodenatura.com/
Tiruril·lo menut. Charadrius dubius © Kim Biledgaard.
Tiruril·lo menut. Charadrius dubius © Kim Biledgaard.
http://www.biledgaard.dk/  
Rossinyol gros. Acrocephalus arundinaceus © Kim Biledgaard.
Rossinyol gros. Acrocephalus arundinaceus 
© Kim Biledgaard.  http://www.biledgaard.dk/  
Butxaqueta. Cisticola juncidis © Simon Mackie, 2004
Butxaqueta. Cisticola juncidis
© Simon Mackie, 2004
http://www.sjmackie.com
Rossinyol. Luscinia megarhynchos © Kim Biledgaard.
Rossinyol.
Luscinia megarhynchos © Kim Biledgaard.
http://www.biledgaard.dk/  

 

PRINCIPI    INICI - HOME