Censos d'aus aquàtiques 1986-2011

TORNAR A AUS    TORNAR A BIODIVERSITAT    ALTRES DOCUMENTS    INICI - HOME 


Es presenten les dades, en número d'exemplars comptabilitzats (o estimacions) dels recomptes d'aus aquàtiques hivernants
a s'Albufera realitzats durant el mes de gener entre el 1986 i el 2011.

Recomptes d'aus aquàtiques i limícoles hivernants a s'Albufera de Mallorca 1986 - actualitat
(censos_hivern_1986_actualitat.pdf - 74 KB)

Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener 2003 i 2004 / Publicació del GOB-AOB
(recompte_balears_2003_aob.pdf 244 KB)

PRINCIPI  INICI - HOME