Crèdits i contactes


INICI - HOME


Adreça del Parc


Parc Natural de s'Albufera de Mallorca
Llista de Correus
E-07458 Can Picafort - MALLORCA
Tel: (+34) 971 89 22 50
Fax: (+34) 971 89 21 58
E-Mail 

 


Aquest espai web, creat el 14 d'octubre de 1997 i dedicat a s'Albufera de Mallorca NO ES OFICIAL, es a dir, no hi participa cap institució ni entitat relacionada amb la gestió del Parc Natural de s'Albufera.  Els materials que s'hi presenten són els que s'han publicat d'ençà o abans de la creació del parc a l'any 1988 a diferents mitjans o que s'han subministrat als visitants al centre de recepció del parc, per tant són de domini públic. S'hi han incorporat també documents i informacions sobre s'Albufera emanades d'ONGs, científics, organismes i institucions. Les imatges que s'hi presenten han estat cedides desinteressadament pels seus autors però TENEN EL SEU CORRESPONENT "COPYRIGHT" 

Per a qualsevol consulta o informació en relació al Parc vos heu de dirigir a l'entitat gestora del mateix o contactar directament amb el parc natural de s'Albufera.

Llei 38/1995 de 12 de desembre sobre el dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient (en castellà)

 


 

CRÈDITS

Estructura, recopilació de continguts i textos: 
Biel Perelló (els autors s'especifiquen)

Disseny del web:
Biel Perelló  i Jeroen Veraart

Han cedit desinteressadament imatges per a aquesta web:

Andrés Barquier - http://www.terra.es/personal5/magellan/   ** Galeria a FOTONATURA
Kim Biledgaard -
http://www.biledgaard.dk/   
Miquel A. Dora Coll -
http://www.fotodenatura.com/  ** Galeria a FOTONATURA
Simon Mackie - http://www.sjmackie.com
Biel Perelló - http://www.bielperello.com/  ** http://bloc.bielperello.com ** WebAlbum ** 
Maties Rebassa - http://www.mallorcaweb.net/pnalbufera/  ** Galeria a FOTODIGISCOPING
Biel Servera
Sebastià Torrens -
http://www.sebastiatorrens.net ** Galeria a FOTONATURA
Pere Vicens

Agraïments:
BalearWeb, Pere Bennassar, Antònia Calafat, Gero Corró, CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, Mª Àngels Ferragut, Alexandre Forteza, GOB Mallorca, Aina Llauger, Joan Mayol, Rafel Mas, Bartomeu Morro, Nick Riddiford, Maties Rebassa, Diego Villalonga, Pere Vicens.

 

PRINCIPI   INICI - HOME