Dades

Fitxa tècnica - Mapa del parc - Dades meteorològiques -  

ESTACIÓ METEOROLÒGICA AUTOMÀTICA

 


INICI - HOME

 

Parc Natural de S'Albufera de Mallorca.

COMUNITAT AUTÒNOMA: Illes Balears.

ILLA: Mallorca

TERMES MUNICIPALS: Muro i sa Pobla

COORDENADES (Vèrtex geodèsic Sa Roca):
39º 47' 49,8" N - 3º 6' 19,3" E. /  UTM Fus 31S: 5 09 022 E- 44 05 326 N

SITUACIÓ DE S'ALBUFERA: FES CLICK PER VEURE IMATGES DE SATÈL·LIT

SUPERFÍCIE PROTEGIDA: 1.687,65 Has. (LIC Natura 2000: 2135,12 Ha.).

PROPIETAT PÚBLICA: 1.335 Has. (78 %).

PERÍMETRE: 29,35 Kms.

LÍNIA DE COSTA EN EL PARC: 1,65 Km. (Platja i Dunes).

COTES: 0 a 9,90 m. PROFUNDITAT AIGÜES: 2,5 m. Max.

CONCA HIDROGRÀFICA: 654,5 Kms2.

APORTS SUPERFICIALS: 20-24 Hm3/any aprox.

REGIM DE PROTECCIÓ - FIGURES LEGALS - ALTRES QUALIFICACIONS:

Llei 9/2010 de 27 de Juliol, de declaració d'interès autonòmic de la construcció del camp de golf de Son Bosc a Muro. 
BOIB Núm. 115 DE 5-08-2010.

Acord del Consell de Govern de dia 26 de febrer de 2010 sobre l’inici del procediment d’elaboració del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de s’Albufera de Mallorca (illa de Mallorca)- BOIB 33 de 27-02-2010.

Mapa detallat de l'àmbit del PORN (PDF)

Lloc d'Importància Comunitària (LIC)  ES0000038 de la Xarxa Natura 2000. Són 2135,12 Ha. que integren tota la superfície del Parc i de la ZEPA. Veure fitxa completa (PDF)

Decret 52/2003, de 16 de maig, de modificació del Decret 4/1988, de 28 de gener, de declaració del parc natural de s'Albufera de Mallorca (Document en format PDF: 321 KB- Inclou mapa dels nous límits) - DECRET EN LITIGI, EN SUSPENSIÓ-

Mapa dels límits del Parc - Decret 52/2003 (Document en format PDF: 399 KB).

Decret 40/2002, de 15 de març, pel qual es modifica el Decret 4/1988, de 28 de gener de declaració del parc natural de s’Albufera de Mallorca (Document en format PDF: 10 KB)

Declaració del Parc Natural. Decret 4/1988 de 28 de Gener, en aplicació de la Llei 15/1975 de 2 de Maig d'Espais Naturals Protegits. (Document en format PDF: 428 KB)

Refugi de Caça. Decret de 20 de Maig del 1986.

Àrea Natural d'Especial Interès. MA-7"S'Albufera" en aplicació de la Llei 1/1991 d'Espais Naturals i de règim urbanístic de les Àrees d'Especial Protecció de les Illes Balears.

Zona humida inclosa a la LLISTA RAMSAR (Zones Humides d'Importància Internacional) BOE Núm.110 de 8 de maig de 1990. (Document en format PDF: 290 KB). Veure fitxa Ramsar (Feb.2006).

El 28 de desembre de 1989, el consell de ministres designà s Albufera de Mallorca com a Prat d'Importància Internacional per la Convenció sobre Aiguamolls d Importància Internacional especialment com a Hàbitats d Ocells Aquàtics, més coneguda com a Convenció de Ramsar, pel nom de la població iraniana on va ser signada l any 1971. El governs que han ratificat la convenció es comprometen a fomentar l ús equilibrat dels aiguamolls en el seu territori; consultar-se entre ells les execucions de les obligacions que resultin de la Convenció, especialment però no exclusivament, les referents als sistemes aquàtics o aiguamolls que comparteixin; i crear reserves naturals en els aiguamolls.
Veure fitxa Ramsar (Feb.2006).

Zona d'Especial Protecció per a les Aus. ZEPA, d'acord amb la Directiva d'aus de la CEE (79/409) i amb el document XI/678/88 de la Divisió General del Medi Ambient de Brussel·les.

Zona Humida inclosa en la xarxa EUROSITE (Xarxa Europea de Zones Protegides ) amb motiu de l'Any Europeu del Medi Ambient. Protocol d'agermanament amb la Baie d'Audierne (Bretanya-França) el 5-06-1987.

Més...

PLA D'ÚS I GESTIÓ:

Decret de la CAIB 19/1999 de 12 de març, pel qual s'aprova el Pla d'ús i gestió del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca per al període 1999-2002, i es dicten les normes necessàries per acomplir-lo. (Document en format PDF: 23 KB)

Decret de la CAIB 89/1990 de 4 d'Octubre per el que s'aprova el PUG (1990-1994) i es dicten les normes necessàries pel seu compliment.

PLA D'US I GESTIÓ DEL PARC 1999-2002

PLA D'ÚS I GESTIÓ DEL PARC 1990-1994  -Vençut-
Inclou el reglament intern de la Junta Rectora del Parc. No inclou la cartografia del Pla.
(pug_albufera_1990_94.pdf - 383 Kb)

Més...

ADMINISTRACIÓ: El Parc està adscrit a la Conselleria de Medi Ambient (Direcció General de Biodiversitat) del Govern de les Illes Balears i es gestionat per Espais de Natura Balear.

 

 

PRINCIPI

Mapa del Parc

Mapa del Parc. Gener, 2011.
Feis click al Mapa per a més resolució (PDF de 1.5 MB) - AQUEST MAPA ÉS L'ACTUALMENT VIGENT (Gener 2011).

 

  

PRINCIPI


 

Dades meteorològiques.

 

ESTACIÓ METEOROLÒGICA AUTOMÀTICA - DADES ON-LINE (des de octubre 2004)
Fitxa tècnica

Precipitació mensual 1986 - 200
7 (mm.)
Temperatures mitjanes mensuals 1986 - 2007 (ºC)
Climograma 1986 - 2007

L'ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE S'ALBUFERA

Desde el juny del 1986 el Parc Natural de s'Albufera disposa d'una estació meteorològica (la B-605) integrada dins la xarxa del Instituto Nacional de Meteorología, situada vora les cases del Parc, a Sa Roca. Les referències per s'Albufera abans del 1986 consideraven, amb considerables llacunes, les estacions de Sa Canova (Sa Pobla), Alcúdia o la torre de medicions de GESA al Forcadet.

Actualment, l'estació de s'Albufera està equipada amb termòmetre de màxima i mínima, pluviòmetre, evaporímetre, termo-higrograf, pluviògraf, heliògraf i psicòmetre. El seguiment de l'estació l'efectua diàriament el personal del Parc i les dades són trameses al Centre Meteorològic de Palma de Mallorca (AEMET), efectuant-se per altre banda des del Parc la informatització de les dades de pluja i temperatura amb la finalitat d'obtenir el climograma anual. A l'octubre del 2004, amb el fons del Laboratori Dennis Bishop, es va adquirir una d'una estació automàtica que envia les dades a Internet cada 30 minuts les quals es troben a l'abast de tothom.

Les dades obtingudes amb l'estació estan a l'abast de tots els usuaris del parc i han servit per a conèixer la situació i l'evolució climatològica de s'Albufera a la vegada que han complementat els diferents projectes d'investigació duts a terme.

 

EL CLIMA DE S'ALBUFERA

El clima de s'Albufera és típicament mediterrani, amb estius secs i calorosos d'altes temperatures mitjanes (25.2 ºC a l'agost, i 17.1 ºC de mitjana anual) i amb una absència quasi total de precipitacions al Juliol i a l'Agost. Oposada a una estació seca estival, les precipitacions són relativament abundants al gener, maig i a l'octubre. La precipitació recollida al llarg de l'any s'apropa als 595 mm., essent superior a la de les estacions dels voltants. Les temperatures mitjanes més baixes es presenten al desembre, al gener i al febrer (al voltant dels 11 ºC) arribant ocasionalment a valors negatius de mínima absoluta entre el desembre i el març.

S'Albufera presenta un excedent d'aigua entre el setembre i el febrer (molt acusat al gener i a l'octubre). Entre el maig i l'agost es manifesta la manca d'aigua a s'Albufera, arribant molts anys a fenòmens d'aridesa. El vent actua d'element moderador a S'Albufera, situada al centre-oest de la Badia d'Alcúdia i molt oberta a la mar, esta dominada pels vents del NW i NE.

A grans trets, el clima de s'Albufera és una mica més humit i suau que a la resta de l'illa.

PRINCIPI

 

HeliògrafTermòmetre de màxima i mínima, evaporímetre,
  psicòmetre, termo-higrògraf

Precipitació mensual 1986 - 2007 (mm)

 

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

ANUAL

1986

- - - - -

2,1

85,4

15,1

160,9

116,2

87,9

68,6

-

1987

213,4

99,1

24,7

1,3

20,4

0,9

85,0

0,0

38,1

54,3

98,4

60,1

695,7

1988

43,0

23,2

17,7

61,1

74,2

44,2

0,0

0,9

66,4

23,6

32,0

15,2

401,5

1989

34,4

18,2

39,1

48,8

37,7

18,4

14,0

89,5

154,7

19,6

33,6

83,9

591,9

1990

87,4

1,2

73,5

87,6

38,4

4,0

0,1

57,2

16,2

394,2

120,8

78,5

959,1

1991

239,6

106,9

23,5

55,3

110,2

6,2

1,3

30,3

81,9

81,8

49,4

39,2

825,6

1992

29,7

13,3

44,8

48,8

52,1

64,6

11,0

0,0

1,9

80,6

4,2

74,9

425,9

1993

2,7

20,4

9,1

58,6

39,6

0,5

0,0

13,7

60,9

86,0

123,9

11,7

427,1

1994

17,9

24,6

8,0

39,5

3,5

3,2

1,2

0,7

85,7

277,2

45,5

27,3

534,3

1995

35,3

16,8

44,2

1,6

5,5

22,3

1,7

22,7

109,8

66,2

77,2

63,0

466,3

1996

57,3

43,9

46,1

55,4

30,5

40,5

0,0

73,6

102,6

130,6

103,1

138,6

822,2

1997

41,8

9,0

2,8

33,7

14,8

24,0

0,4

32,2

34,4

66,9 78,1 61,2

399,3

1998

37,8 40,9 13,5 46,0 53,2 9,1 0,7 16,8 4,7 65,0 152,1 60,4 500,2

1999

15,2 29,2 14,2 9,0 18,2 1,8 20,7 0,5 18,0 53,8 146,1 30,9 357,6

2000

23,4 3,1 59,7 17,3 2,8 34,2 3,5 31,7 60,8 90,4 63,6 22,9 413,4

2001

26,7 83,8 2,1 8,6 32,8 0,0 22,9 7,5 40,9 15,9 210,5 40,0 491,7

2002

50,2 3,1 56,9 89,3 149,3 15,7 74,2 151,9 14,1 57,6 99,4 91,4 853,1

2003

60,3 168,1 7,9 20,5 18,7 2,8 19,5 4,2 73,9 114,5 51,0 93,3 634,7

2004

10,6 107,2 42,4 39,8 39,3 16,8 18,8 15,3 52,0 26,1 158,6 156,9 683,8

2005

7,8 109,1 23,2 21,1 6,2 12,0 2,4 22,4 50,3 138,1 80,1 45,6 518,3

2006

115,7 77,2 33,6 26,9 17,0 3,0 0,0 37,3 64,6 75,0 2,0 242,2 694,5

2007

6,4 23,0 107,2 107,8 34,4 6,6 0,0 85,8 55,2 153,6 121,5 38,2 739,7

MITJANA

55,1

48,6

33,1

41,8

38,0

15,1

16,5

32,2

61,3

99,4

88,1

70,2

592,2

MAXIM

239,6

168,1

107,2

107,8

149,3

64,6

85,4

151,9

160,9

394,2

210,5

242,2

959,1

MINIM

2,7

1,2

2,1

1,3

2,8

0,0

0,0

0,0

1,9

15,9

2,0

11,7

357,6

Temperatures mitjanes mensuals 1986 - 2007 (ºC)

 

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

ANUAL

1986

- - - - -

22,0

24,1

26,6

23,8

20,6

15,6

12,3

-

1987

10,7

11,4

13,2

16,5

17,8

22,2

25,1

26,2

25,0

21,0

14,5

13,2

18,1

1988

12,8

11,2

13,8

15,8

19,4

21,7

25,3

25,8

22,3

20,6

15,6

11,7

18,0

1989

10,2

12,3

14,3

15,4

19,1

22,4

26,2

27,5

22,8

18,9

16,7

14,8

18,4

1990

11,6

14,5

13,9

15,1

19,1

23,2

25,3

26,0

24,9

20,6

15,1

10,9

18,4

1991

11,6

11,2

14,9

14,8

16,7

25,7

25,8

26,4

24,5

18,6

14,7

11,2

18,0

1992

9,9

11,3

13,1

15,6

19,6

20,1

22,3

24,7

20,8

17,3

14,2

11,2

16,7

1993

7,9

9,6

10,8

14,0

17,7

21,2

22,9

24,5

20,7

16,9

12,6

10,5

15,8

1994

9,6

10,3

12,1

13,5

18,6

20,6

25,3

26,1

21,4

18,2

15,2

11,3

16,9

1995

10,1

12,9

11,4

13,2

17,2

19,8

24,7

24,7

20,5

18,6

14,6

12,7

16,7

1996

11,3

9,0

10,7

13,9

16,7

20,3

23,6

24,5

19,6

16,2

14,4

11,9

16,0

1997

10,4

11,1

12,2

13,6

18,2

21,5

23,5

24,8

22,3

19,5 14,5 11,6

16,9

1998 10,8 11,1 12,1 14,9 17,5 22,2 24,6 24,6 23,1 17,5 13,3 10,4 16,8
1999 9,9 9,3 12,8 15,1 19,3 21,2 24,2 26,0 23,3 19,6 12,4 11,3 17,0
2000 8,9 11,7 12,1 15,1 18,6 21,0 23,5 25,0 21,7 18,0 13,7 12,0 16,8
2001 11,3 10,4 15,8 14,5 17,2 21,9 24,4 19,5 16,0 20,0 13,0 9,6 16,1
2002 10,0 11,1 12,9 14,4 17,4 15,2 23,4 23,9 21,4 18,6 15,1 12,2 16,3
2003 10,5 9,4 9,4 15,3 18,6 25,2 27,4 27,5 22,6 12,5 15,0 10,7 17,0
2004 10,8 10,3 12,0 14,2 16,1 22,0 24,2 26,8 23,6 20,3 12,7 11,7 17,1
2005 8,6 7,8 11,0 14,3 18,3 23,5 25,3 24,4 21,6 19,0 13,5 9,1 16,4
2006 8,8 9,3 13,0 15,9 19,2 22,1 27,0 24,6 22,8 20,7 16,1 11,5 17,6
2007 10,8 12,9 12,4 15,7 19,8 22,9 24,4 24,8 21,5 18,2 13,4 10,8 17,3

MITJANA

10,3

10,9

12,6

14,8

18,2

21,7

24,7

25,2

22,1

18,7

14,4

11,5

17,1

MAXIM

12,8

14,5

15,8

16,5

19,8

25,7

27,4

27,5

25,0

21,0

16,7

14,8

18,4

MINIM

7,9

7,8

9,4

13,2

16,1

15,2

22,3

19,5

16,0

12,5

12,4

9,1

15,8

PRINCIPI


Climograma s'Albufera de Mallorca

 

Precipitacions a s'Albufera


 

Gràfiques resum de les dades meteorològiques del 2007 (meteo2007.pdf - 23 KB)

Gràfiques resum de les dades meteorològiques del 2006 (meteo2006.pdf - 23 KB)

Gràfiques resum de les dades meteorològiques del 2005 (meteo2005.pdf - 23 KB)

Gràfiques resum de les dades meteorològiques del 2004 (meteo2004.pdf - 23 KB)

Gràfiques resum de les dades meteorològiques del 2003 (meteo2003.pdf - 23 KB)

 

PRINCIPI   INICI - HOME