Documentació i publicacions

Ornitologia  -  Educació  -   Monografies  -  Legislació  -  Butlletins  -  Tríptics  -  Documents tècnics  

Dades del parc  -   Cartografia  -  HistòriaDENÚNCIA / OPINIÓSON BOSC - VídeosVaris 

INICI - HOME


NOTICIES I NOVETATS

ORNITOLOGIA  


Llistats quinzenals d'aus observades a s'Albufera

Guia dels aucells del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca 
Per Nick OWENS i Pere VICENS 
(guia_albufera_owens_vicens_2009.pdf - 5MB) 46 pàg. (Març 2009).
- Versió només text - (pdf 700 KB)

L'hortolà de canyet una passa mes per a la conservació d'una espècie amenaçada. Només queden 45 individus d'Hortolà de canyet a Mallorca, segons l'estudi de l'Associació per al'Estudi de la Natura (AEN). 
(hortola_aen_31des08.pdf - 408 KB)

Introducció a la indentificació dels limícoles. Material elaborat per Pere Vicens com a complement de les activitats de divulgació ornitològica al Parc. (identificacio_limicoles_pvicens_2006.pdf - 542 KB)

Resultats dels primers 2 anys de seguiment de la fotja banyuda Fulica cristata a s’Albufera de Mallorca. Article de Maties Rebassa a l'Anuari Ornitològic de les Illes Balears (2005). (fotjabanyuda_albufera_2006.pdf - 364 KB)

La boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon a s’Albufera de Mallorca. Article de Pere Vicens i Maties Rebassa a l'Anuari Ornitològic de les Illes Balears (2005). (boscarla_albufera2006.pdf - 614 KB)

Recompte hivernal d’aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener 2005 i 2006. / Publicació del GOB-AOB

S'Albufera de Mallorca, un frágil y valioso refugio para el Carricerín Real.
Article de Maties Rebassa i Pere Vicens a la revista LA GARCILLA Núm 126.
(acrocephalus s'albufera_lagarcilla126.pdf - 682KB)

Dieta insectivora del halcón de Eleonor en Mallorca, per Rafel Mas (Fotos de S. Torrens).
Article a la Revista Quercus 242 sobre l'alimentació dels falcons a Son Bosc, zona que va formar part del Parc l'any 2003 i que es troba ara amenaçada per un camp de golf.

Introducció a les anàtides. Material el.laborat per Pere Vicens com a complement de les activitats de divulgació ornitològica al Parc. (intro_anatides_pvicens_2006.pdf 401 Kb)

LES AUS DE S'ALBUFERA DE MALLORCA (Pàgina web, a càrrec de Maties Rebassa).

Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener 2003 i 2004 / Publicació del GOB-AOB  (recompte_balears_2003_aob.pdf 244 KB)


LLista de les aus observades a s'Albufera a 1 d'agost 2008
(nom científic, català i castellà) (llista_aus2008.pdf - 157 KB)

Evolució de la població dels ardeids al Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. Article de Pere Vicens a l'Anuari Ornitològic del GOB, Núm. 18 (2003).

Agrons urbans... agrons esquius?. Es Busqueret (GOB). Agost, 2003
(agrons_2003.pdf - 15 KB)

Seguiment de l'avifauna del parc. Trienni agost 1997 - juliol 2000.
(anuari_ago97_jul00.pdf - 138 KB)

Censos d'aus aquàtiques hivernants 1986 - actualitat
(censos_hivern_1986_actualitat.pdf - 18 KB)

Anuari Ornitològic de les Balears (AOB) - GOB (D'ençà el 2001)
Inclou articles específics sobre ornitologia de s'Albufera de Mallorca.

 

EDUCACIÓ AMBIENTAL  


Oferta d'activitats d'Educació Ambiental al Parc de  s'Albufera

S'Albufera, una lliçó ambiental. (gea14bp.pdf - 649 KB)
Revista GEA, núm. 14 - Febrer, 2004.

Interpretació i turisme: el cas del parc natural s'Albufera de Mallorca. Biel Perelló. Butlletí de l'SBEA núm.3 - 1995. (ia_turisme_sbea_1995.pdf - 29 KB)

Programas de interpretación en espacios protegidos: el parc natural de s'Albufera de Mallorca   Biel Perelló.  Unidad didáctica 17 - (ia_albu_uib.pdf - 155 KB).

S'Albufera de Mallorca: ús públic d'un espai natural protegit. B. Perelló. Butlletí del Parc núm. 1. Maig, 1994. (albu_up_1994.pdf - 105 KB)

Educació per a la Conservació. Documents Tècnics de Conservació. Núm. 22
D.G. d'Estructures Agràries i Medi Natural. SECONA. Per:  Mayol, J.- Rayó, M.- Frontera, M.- Perelló, G. - Ferragut, Mª A.- Bonnin, J. - Verd, A. 1993.
(educacio_conservacio_1993.pdf - 332 KB).

Geografia y Educación ambiental: el parc natural de s'Albufera de Mallorca. Per Biel Perelló. Boletín de la AGE núm. 14. 1992. (geo_ea_age_1992.pdf 71 KB)

Programació didàctica "Coneguem s'Albufera" (coneguem_salbufera.pdf.-40 Kb)
Per FERRAGUT, M.A.; BONNIN, J.i PERELLO, G.(1993)

PRINCIPI


GEA 14

 

MONOGRAFIES

SALVAR S'ALBUFERA - Opuscle GOB 1976

Revista LLUC 720 - març/abril 1985

Estudio Ecologica de la Albufera - 1980
NO DISPONIBLE

Papers de la Natura 3 - Desembre 1988

5 anys del Parc de s'Albufera

Butlleti del Parc Núm 1 - 1994
NO DISPONIBLE

Monografia SHNB - 1995
NO DISPONIBLE

20 anys del Parc Natural de s'Albufera de MallorcaPer què volem salvar s'Albufera. Grup Balear d'ornitologia i defensa de la naturalesa. 1976.
(gob1976.pdf - 1 MB)

Revista LLUC 720 (Març - abril, 1985). Contingut íntegre en format PDF.

Cinc anys del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. (1994) (salbu5_1994.pdf - 1.5MB)

El Parc de s'Albufera. Monogràfic de "Papers de la Natura". Núm. 3 . Desembre 1988. (papnat3_des1988.pdf - 1.1 MB).

20 anys del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. Llibre commemoratiu del 20è. aniversari del Parc (1988-2008). (20_anys_albufera_mallorca.pdf - 5 MB) - Inclou traducció al castellà i a l'anglès. Imatges i textos amb © dels autors.
INFORMACIÓ RELACIONADA A: http://bloc.bielperello.com/post/70326

PRINCIPI

 

LEGISLACIO i PLANIFICACIÓ

Pla d'ús i gestió 1990-94

Pla d'ús i gestió 1998-2002
EN BREU

Llei 9/2010 de 27 de Juliol, de declaració d'interès autonòmic de la construcció del camp de golf de Son Bosc a Muro. 
BOIB Núm. 115 DE 5-08-2010.

Acord del Consell de Govern de dia 26 de febrer de 2010 sobre l’inici del procediment d’elaboració del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de s’Albufera de Mallorca (illa de Mallorca)- BOIB 33 de 27-02-2010.

Mapa detallat de l'àmbit del PORN (PDF)

Lloc d'Importància Comunitària (LIC)  ES0000038 de la Xarxa Natura 2000. Són 2135,12 Ha. que integren tota la superfície del Parc i de la ZEPA. Veure fitxa completa (PDF)

Decret 52/2003, de 16 de maig, de modificació del Decret 4/1988, de 28 de gener, de declaració del parc natural de s'Albufera de Mallorca -DECRET EN LITIGI, EN SUSPENSIÓ- (Document en format PDF: 321 KB- Inclou mapa dels nous límits)

        
Mapa del límits del Parc segons el decret 52/2003  -
(Document en format PDF: 399 KB)  -NO ES VIGENT-

Decret 40/2002, de 15 de març, pel qual es modifica el Decret 4/1988, de 28 de gener, de declaració del parc natural de s’Albufera de Mallorca (Document en format PDF: 10 KB)

BOE núm. 110 de 8 de maig de 1990, pel qual s'inclou s'Albufera de Mallorca dins la llista RAMSAR de zones humides d'importància internacional. (Document en format PDF: 290 KB)

Decret 19/1999, de 12 de març, pel qual s’aprova el Pla d’ús i gestió del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca per al període de 1999-2002, i es dicten les normes necessàries per acomplir-lo.
(Document en format PDF: 23 KB)

Decret 116/1994 de 22 de novembre, de modificació del Decret 4/1988, de 28 de gener, pel que es declara Parc Natural s'Albufera de Mallorca...  (decret116_1994.tif - 186 Kb)

Decret 89/1990, de 4 d'octubre, aprovant el Pla d'Ús i Gestió de s'Albufera de Mallorca (1990-1994) i es dicten les normes necessàries per a complir-lo. (decret 89_1990_normativa_pug.pdf - 77 Kb) - NO ES VIGENT -

PLA D'ÚS I GESTIÓ DEL PARC NATURAL DE S'ALBUFERA 1990-1994  -Vençut-
Inclou el reglament intern de la Junta Rectora del Parc. No inclou la cartografia del Pla.
(pug_albufera_1990_94.pdf - 383 Kb)

Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de dia 15 de desembre de 1988, per la qual es regulen els aprofitaments cinegètics al Parc Natural de s'Albufera (ordre_des_1988.pdf - 89 KB)

Decret 4/1988, de 28 de gener, pel qual es declara parc natural de s’Albufera de Mallorca
(Document en format PDF: 428 KB)

PRINCIPI

 

BUTLLETINS INFORMATIUS DEL PARC
 

 

FES CLICK PEL Butlleti 1 - 2002   
N.1- 2002 - PDF 229 KB

FES CLICK PEL Butlleti 2 - Març 2003
N. 2 - Març, 2003. PDF 408 KB

FES CLICK PEL Butlleti 3 - Juny 2003
N.3 - Juny, 2003 - PDF 215 KB

FES CLICK PEL Butlleti 4 - Març 2004
N.4 - Març, 2004.PDF 226 KB

FES CLICK PEL Butlleti 5 - Juny 2004
N.5 - Juny, 2004.PDF 384 KB

FES CLICK PEL MONOGRÀFIC - Setembre 2005
MONOGRÀFIC ES COMU - Set. 2005

ESPAIS 1 - Només contingut relacionat amb s'Albufera (8 pàgs).
Butlletí dels Espais Naturals Protegits de les Illes Balears. 
Núm 1 (Gener-Juny 2007)


PRINCIPI

 

TRIPTICS DIVULGATIUS / GUIES

Triptic del Parc - 1989

L'Anguila vida i costums - 1990

Triptic ZEPA

Torna el Gall Faver - 1992

Annera carablanca - 1993

Triptic del Parc 1999

Guia de Passeig del Parc 1987 i 1991

Tríptic. Les orquídies de s'Albufera

Triptic del Parc (Abril, 2005)

Parc Natural de s'Albufera de Mallorca - GUIA DE PASSEIG, 2005

Carpeta Itineraris 2006Anguiles i vells arts de pesca. 2007   

Triptic i mapa 2011


Tríptic informatiu i mapa del parc
(Gener, 2011 - triptic_mapa_2011_cat.pdf  700 KB).
Es el tríptic oficial del parc actualment vigent.
CASTELLANO - ENGLISH

Guia dels aucells del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca 
Per Nick OWENS i Pere VICENS 
(guia_albufera_owens_vicens_2009.pdf - 5MB) 46 pàg. (Març 2009).
- Versió només text - (pdf 700 KB)

Anguiles i vells arts de pesca Gener, 2007. (anguiles_2007.pdf 713 KB)

Parc natural de s'Albufera de Mallorca. GUIA DE PASSEIG (Nov, 2005). - Versió només text. 
(albufera_guia_passeig_2005.pdf - 294 KB). 

Carpeta d'Itineraris de s'Albufera (Abril 2006 - Resum - itineraris_2006.pdf 215 KB)

Tríptic del Parc (Abril, 2005)  (triptic_2005.pdf - 370 KB)

La Fotja Banyuda torna a s'Albufera  (triptic_fotja_banyuda-pdf 810 KB)

Tríptic del Parc (1999) (triptic_1999.pdf - 520 KB)

Tríptic del Parc (1989) (triptic1989.pdf - 368 KB)

L'anguila, vida i costums (1990) (anguila1990.pdf 355 KB)

Tríptic ZEPA de s'Albufera (castellà) (zepa.pdf - 340 KB)

Torna el Gall Faver (1992) (gallfaver1992.pdf - 248 KB)

L'annera carablanca, una espècie en perill (oxyura_1993.pdf - 278 KB)

S'Albufera, guia de passeig (1991)  Versió només text (guiaparc1991.pdf 87 KB)

Les orquídies de s'Albufera (triptic_orquidies.pdf - 504 KB)

 

PRINCIPI

 

DOCUMENTS TÈCNICS

Quercus 216 - Feb. 2004 

 Quercus 107 - Gener 1995

CATALEG BIODIVERSITAT ALBUFERA 2002


Presencia de Mauremys leprosa (Schweiger, 1812) en el Parque Natural de s’Albufera de Mallorca.
Article de Samuel Pinya, Eduard Cuadrado, & Sebastián Trenado. A Boletín de la Asociación Herpetológica Española (Núm. 19, 2008).
(mauremys_leprosa_bahe_2008.pdf - 159 KB)

Veinte años de protección y gestión en la Albufera de Mallorca. Balance de los efectos sobre la avifauna acuática.
Article de Maties Rebassa i Pere Vicens publicat a la revista QUERCUS (núm. 272 - Octubre, 2008).
(quercus_272_albufera_20_anyos_gestion.pdf - 616 KB)

Catálogo quiropterológico del parc natural de s’Albufera de Mallorca, a càrrec de Domingo TRUJILLO y David GARCÍA.
Comunicació (pòster) presentada a les V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears - SHNB. (Eivissa, 14-15 Febrer, 2008 )
Fes click per a veure el pòster (PDF)  - 2.5 MB

"Agentes de Medio Ambiente y el estudio de los lepidópteros en Baleares" Article de Rafel Mas a la revista "Guardabosques" Núm. 35. 1er. trimestre 2007 Any IX. Pàgs. 8 a 15. Inclou entrevista a Nick Riddiford. (lepidopteros_guardabosques_35_2007 - 1.2 MB)

Aportación al conocimiento micológico del Parque Natural de La Albufera (Muro, Mallorca). Article de J.L. Siquier i Pere Vicens al Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid (Núm. 30, 2006). (siquier_vicens_bol_soc_micol.pdf - 580 KB).

Els recomptes d'aucells al Parc Natural de s'Albufera de Mallorca . Ponència de Pere Vicens presentada a la III Trobada d'Ornitologia de les Balears organitzada pel GOB (Febrer, 2005). (censos_albufera.pdf 346 KB)

Selection of (bio) indicators to assess effects of freshwater use in wetlands: a case study of s'Albufera de Mallorca, Spain
per J. A. Veraart , R. S. de Groot, G. Perelló, N. J. Riddiford and R. Roijackers. Regional Environmental Change. Publisher: Springer-Verlag Heidelberg. pàgs. 107-117. Juliol, 2004. (bioind_freshw_2004.pdf - 468 KB)

El reciente éxito de las garzas en s'Albufera de Mallorca
,
per Pere Vicens
Article del naturalista del Parc a la Revista Quercus Núm. 216 (Febrer, 2004), sobre la informació i situació de les poblacions d'agrons a s'Albufera.
(agrons_quercus.pdf - 1.8 Mb)

Catàleg de Biodiversitat del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. Mes informació
(cataleg_biodiversitat_2002.pdf -346 KB, 88 pàg.)

Puesta de galápago de Florida en s'Albufera de Mallorca. Per Rafel Mas i Biel Perelló. Revista Quercus Núm. 187. Septembre 2001.
(trachemys_quercus187_mas_perello_set2001.pdf - 148 KB)

El ganado como instrumento de conservación en los humedales, per Joan Mayol i Jordi Sargatal. Revista Quercus Núm. 107 (Gener, 1995) (quercus_pastures_1995.pdf - 547 KB)

El Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. Per Joan Mayol. MUNIBE. Núm. 44. 1992 - (munibe_1992.pdf 273 KB)MONITORING MEDITERRANEAN WETLANDS: A METHODOLOGICAL GUIDE
Edició anglesa:  TOMAS, P. (editor) 1996.
Per a descarregar una còpia en format PDF (versió anglesa o francesa) del servidor de MEDWET: http://www.medwet.org/medwetnew/en/04.RESOURCE/04.3.publications15.htm

Capítol dedicat a l'experiència de s'Albufera -
en anglès- (medwet_part_albufera.pdf 81 KB)

PRINCIPI


MedWet - Part Albufera 1996

 

DADES DEL PARC

Gràfiques resum de visitants al centre de recepció any 2007
(up2007.pdf - 30 KB) - Gràfiques 2003 - Gràfiques 2004  - Gràfiques 2005 - Gràfiques 2006

Gràfiques resum seguiment meteorològic any 2007.
(meteo2006.pdf - 18 KB) - Gràfiques 2003 - Gràfiques 2004  - Gràfiques 2005 - Gràfiques 2006 

Fitxa Natura 2000 de s'Albufera (LIC)  - Maig 2008 -
(lic38_albufera_mallorca_maig08.pdf - 47 KB)

Fitxa Ramsar del Parc. Any 2006, en castellà. (albufera_fitxa_ramsar_feb2006.PDF - 245 KB)
Versió anglesa resumida (albufera_ramsar.PDF - 29KB)

Fitxa MedWet del Parc. Any 2001, en anglès. (medwet_quest2001.PDF - 258 KB)

Fitxa IBA s'Albufera (BirdLife International) En anglès. (birdlife_iba_factsheet.pdf - 51 KB)

PRINCIPI

 

CARTOGRAFIA

Mapa actual dels itineraris, observatoris i instal·lacions (Abril 2009) (PDF de 951 KB) 

Mapa dels itineraris, observatoris i instal·lacions (Gener 2007 a Març 2009) (JPG de 590 KB)

Mapa dels itineraris, observatoris i instal·lacions (Abril, 2005 a gener 2007) (PDF de 490 KB)

Mapa dels itineraris, observatoris, instal·lacions, vegetació, etc.. (1993 a 2003) (planolparc_hi.jpg 362 KB)

Mapa del tríptic informatiu (1990) (mapa_1990. jpg - 252 KB)

Mapa a color del límits del Parc (Decret 52/2003)  - DECRET EN LITIGI, EN SUSPENSIÓ - (mapdecret2003.PDF - 399 KB)

Mapa toponímic de s'Albufera. Per Miquel A. March. Dins LLUC Núm. 720 (març-abril 1985). (toponimia_salbufera_1985_march.pdf-449 KB)

Imatges de satèl·lit (LANDSAT TM) de s'Albufera: Mediterrània, illa de Mallorca, badies d'Alcúdia i Pollença

PRINCIPI

 

HISTÒRIA

 

Els projectes de dessecació de s'Albufera. Resum de les distintes temptatives i empreses de dessecació.
per Francesc Lillo Colomar. Article inèdit. Palma, 2010. (projectes_dessecacio_albufera_francesc_lillo_2010.pdf - 150 KB)

Noves aportacions a la toponímia de s'Albufera. per Francesc Lillo Colomar.
Monografíes de la Soc. Hist. Nat. Balears, 4. Pp. 19-39. Palma, 1995. (toponimia_xlillo_1993.pdf - 133 KB)

La Albufera Mallorquina: ¿Campesinos o pescadores?. Per Alejandro Miquel Novajra. Revista de Antropologia Social, 4.
Universidad Complutense. Madrid, 1995.
(albufera_mallorquina_1995.pdf - 597 KB)

John Frederic Latrobe Bateman per C. Picornell i A. Ginard. Dins s'Albufera de Mallorca (Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, Núm. 4). A Martínez Taberner, Joan Mayol Serra (eds.). Palma de Mallorca, 1995.
(PDF de 794 KB)

Obres públiques a s'Albufera: El Pont dels Anglesos, el Gran Canal i els ponts de ferro. Tres articles apareguts al Diario de Mallorca el 1992 escrits per Miguel A. Sagrera, Joan Mayol i Manuel Velasco.
(gran_canal_sol_ponts_ferro_dm.pdf - 277 Kb)

Els problemes de s'Albufera no s'acaben amb la compra d'un tros per l'Estat. Per Xisco Avellà. L'Ecologista Núm. 3. (GOB). Estiu, 1986. (albufera_ecologista_3_1986.pdf - 440 KB).

La Albufera se nos va. Per Miquel Rayó. Diario de Mallorca. 5 de novembre, 1972. (mrayof_dm_5nov1972.pdf - 331 KB).

Por la defensa de la naturaleza y el paisaje. De la conservación de la Albufera. Per Joan Mayol. Diario de Mallorca. 23 Juny 1971. (jmayol_dm_23jun1971.pdf - 358 KB).

PRINCIPI

 

DENUNCIA / OPINIÓ


DESTACAT: 
RECULL DE NOTÍCIES EN RELACIÓ AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN CAMP DE GOLF
A LA ZONA DE SON BOSC
.  

Fes click per a accedir al recull complet.

 

Previsto un campo de golf en el último refugio de una orquídea En Son Bosc (Mallorca) junto al Parque Natural de s'Albufera. Article d'Antoni Muñoz publicat a la revista QUERCUS (núm. 263 - Gener, 2008). (PDF 1.2 MB)

Destrossa al Torrent de Sant Miquel.
El GOB ha detectat, denunciat i divulgat la destrossa practicada a damunt el Torrent de Sant Miquel (Sa Pobla)  amb una "neteja" ferotge feta amb maquinària pesant, que ha arrasat la vegetació natural de la zona...
(1-06-07)

Jaume Matas i els espais naturals: aprovat en matemàtiques, suspès en gestió
(21-05-07)

El GOB veu una clara intencionalitat per part de la Conselleria de Medi Ambient per permetre la construcció d'un camp de golf vora el Parc Natural de s'Albufera de Mallorca.
Nota de premsa del GOB
(22-12-2006).

Un jutge ordena al Consell que autoritzi un golf vora s'Albufera. Continua el "Cas Son Bosc". (22 desembre 2006)

El Grup d'Independents per Sa Pobla (IxSP) denuncia l’abocament d’aigües amb nitrats que arriben a s'Albufera.
Les aigües vindrien de la planta potabilitzadora recetment inaugurada. (17 a 12 desembre 2006)

El GOB denuncia l’abocament d’aigües residuals dins el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca
Les aigües han estat abocades des d’una estació impulsora de la depuradora de la Platja de Muro
(22 agost 2006)

El Govern Balear no pot garantir la legalitat de la fusta amazònica utilitzada a les obres “d’embelliment” del Parc Natural de S’Albufera. Greenpeace i GOB denuncien el cas davant la fiscalia (25 Febrer 2006).

El GOB denuncia la destrucció de 250 metres de bardissa dins el Parc Natural de s'Albufera per instal·lar una passarel·la elevada (10 Febrer 2005).

Sobre la desprotecció de s'Albufera. Per Toni Muñoz.
"Es Busqueret" Núm. 10. Setembre, 2004. GOB. (busqueret_set04.pdf  228 KB).

El GOB constata la importància de Son Bosc per als Falcons Marins
(Juny, 2004)

Polèmica sobre la modificació del decret d'ampliació del parc i la construcció d'un camp de Golf a Son Bosc.
(Maig, 2004)

El GOB considera escandalós el polígon industrial devora el Parc Natural de S'Albufera
(Març, 2004)

El GOB recorda a la Conselleria de Medi Ambient que el mollet de s'Oberta de s'Albufera és il·legal
(Març, 2002)

El MIMAM preveu obres irregulars al Parc Natural de S'Albufera
(Gener, 2002)

El GOB, preocupat per l’extracció d’aigües a S’Albufera
(Setembre, 1999)

5 dies després de la denúncia del GOB, segueixen les obres il·legals dins el Parc Natural de S’Albufera
(Juliol, 1999)

EL GOB DENUNCIA LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT DAVANT LA COMISSIÓ EUROPEA, PER L’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS AL PARC NATURAL DE S’ALBUFERA
(Juny, 1999)

LA REPRESENTANT DE LA RSPB A BALEARS CRITICA LES "NETEGES" ABUSIVES DE CANYET A S’ALBUFERA
(Abril, 1999) - RSPB

La Comissió Balear de Medi Ambient informa favorablement la construcció d'un camp de golf colindant amb el Parc Natural de S'Albufera
(Abril, 1999)

Nota informativa del GOB en relació a l'aprovació de nou PUG del parc (1998-2002). Marc, 1999.
(pug_1999_gob.pdf - 98 KB)

Nota informativa del GOB en motiu dels 10 anys de la declaració del parc (febrer 1998) 
(10anys_parc_gob_1998.PDF - 36 KB)

El GOB denúncia la manca de control en la qualitat ambiental de s'Albufera (abril 1997)
(aigua_polls_gob_abr97.pdf - 21 KB)

L'avortada piscifactoria en el Parc de s'Albufera: cronologia d'una aberració (1991)
Revista L'ECOLOGISTA - GOB. (albufera_piscifactoria_ecologista_gob_1991.pdf- 225 KB)

ÍNDEX DE COMUNICATS DEL GOB

PRINCIPI

 

VARIS

AUCA DE LA FOTJA BANYUDA - Març 2004

Brisas - 23 Març 1991

Brisas 369 15 Maig 1994
 

Recull de vídeos relacionats amb s'Albufera, emesos per TV Mallorca al seu programa ECOMINUTS. Produïts per Miraprim amb direcció d'Aina Llauger i realització de Diego Villalonga.
Fes click aqui per a veure el llistat dels vídeos disponibles (a YouTube).

Francis Charles Robert Jourdain (1865-1940). Nota biogràfica. Per Biel Perelló (Juliol, 2006).
(fcr_Jourdain_1865_1940_bperello.pdf - 376 KB)

Contingut del DVD "S'Albufera de Mallorca: gestió per a la Conservació" (Desembre, 2003) - En 4 parts. Produït per MIraprim amb guió d'Aina LLauger i Biel Perelló, i edició i realització de Diego Villalonga.
VERSIÓ ANGLESA - ENGLISH VERSION

Imatges de s'Albufera

S'Albufera: gestió per a la conservació. Text amb la locució en català del DVD editat per la CMA l'any 2003..
(dvd_cat.pdf - 60 Kb)

La Plena d'en Gelat. Escrit de Francesc Gost Comes, 15 de març de 1909. Revista SA MARJAL Núm. 14  (Sa Pobla, Febrer, 1910). (plena_den_gelat_1852.pdf - 403 KB)

Sa Por de s'Albufera. "Novel.la moral". Escrita l'abril de 1908. Revista SA MARJAL Núm. 16 (Sa Pobla, Abril, 1910). (sa_por.pdf - 343 Kb)

Sa Pobla, la gent, el medi, la història. Guia didàctica. Editada per l'Ajuntament de Sa Pobla.
Autors: Martí Canyelles, Margalida Pujals, Sara Ripoll i Alexandre Seguí. (PDF - 2.68 MB).

S'Albufera, proteger y vivir. Suplement "La Almudaina" (Diario de Mallorca). 
8 Agost 2004 (Núm. 173). (albufera_almudaina_8agost04.pdf - 256 KB)

Auca de la fotja banyuda (Any 2004 - PDF)

L'amo En "LLoret" dice adios a su Albufera. Revista Brisas 205. 23 Març 1991. (lloret_1991.PDF - 600 Kb)

Can Bateman, de fábrica de papel a museo ecológico. Revista Brisas 369. 15 Maig 1994. (brisas369_15maig1994.pdf  1.2 MB)

Bibliografia sobre s'Albufera (bibliografia_albufera.pdf - 99 Kb)

El Dimonió de s'Albufera (Revista Brisas, dimonio.pdf 123 KB)

S'Albufera de Mallorca: aigua, aucells i persones.
Biel Perelló. Revista EL MIRALL núm. 89 - Gener 1998. (albufera_mirall1998.pdf - 21 KB)CD-ROM del Parc Natural de s'Albufera


Metodologia relacional hipermedia,
Estudi de cas (albu.pdf - 67 KB)

Logo antic del Parc  (1988 - 2002) (logoantic.jpg - 15,8KB)

Logo actual del Parc (2002-2005)


CD ALBUFERA Logo antic de s'Albufera Logo parc 2002

Primer adhesiu ecologista de Mallorca. GOB
Primer adhesiu ecologista de Mallorca, dissenyat per Jesús R. Jurado i editat pel GOB a finals de la dècada dels 70 (1976 ?).

 

PRINCIPI   INICI - HOME