Les tradicions i l'entorn

S’Albufera no és una illa desconnectada de l’àrea on està ubicada, un entorn agrari, rural i turístic, en el qual el parc ha de ser un element dinamitzador de rellevància.

L’atractiu turístic de s’Albufera ha estat un dels factors amb majors repercussions socioeconòmiques, ja que la revalorització de la zona contribueix a l’arribada d’un turisme de major qualitat. El parc presenta els seus màxims de visitants a la primavera i la tardor, per això ha contribuït també a la desestacionalització.

Un dels objectius de la gestió del parc és també mantenir i recuperar els usos tradicionals, com la pesca de l’anguila, el conreu d’arròs a sa Marjal, l’artesania de la canya i la bova... Aquestes activitats formen part del patrimoni cultural de la comarca i mereixen esser protegides. 

La restauració d'elements singulars ha permès també recuperar un valuós patrimoni arquitectònic.

La implicació de les poblacions veïnes en el procés de conservació de s’Albufera és objecte d’atenció preferent. Amb els ajuntaments de Muro i sa Pobla, les entitats de lleure, les societats de caçadors, les empreses i associacions de la comarca, es manté una relació continuada per evitar impactes, trobar punts d'acord i fins i tot organitzar activitats conjuntes.

Periòdicament el parc realitza una agenda d’activitats de divulgació i participació especialment adreçada als pobles veïns

També el programa educatiu fa especial incidència en els centres educatius de l’entorn immediat, per tal de millorar la percepció i l'estima a s'Albufera entre els que hi viuen més a prop.

 


Sa Marjal, (c) Biel Perelló


Agenda d'activitats

 

PRINCIPI   INICI - HOME