Flora, vegetació.

Imatges de: Paisatges   Amfibis i rèptils   Aus   Mamífers  Insectes   Història  Dibuixos  Vàries

INICI - HOME


Queda prohibida la reproducció total o parcial de les fotografies sense autorització expressa de l'autor ***** Queda prohibida la reproducción total o parcial de las fotografías sin autorización expresa del autor ***** There remains prohibited the total or partial reproduction of the pictures without express authorization of the author

 
Orchis laxiflora palustris © Biel Perelló Abellera-Ophrys apifera © Biel Perelló Orchis coriophora © Kim Biledgaard
Orchis laxiflora palustris © Biel Perelló
http://www.bielperello.com/
Abellera-Ophrys apifera © Biel Perelló
http://www.bielperello.com/
Orchis coriophora © Kim Biledgaard
http://www.biledgaard.dk/   

 
Canyet, detall de la tija. Phragmites australis © Pere Vicens, 2004. 
Canyet, detall de la tija. Phragmites australis © Pere Vicens, 2004. 
Floració del canyet  Phragmites australis © Pere Vicens, 2004. 
Floració del canyet  Phragmites australis © Pere Vicens, 2004. 

 
Fulles d'om. Ulmus minor © Pere Vicens, 2004. 
Fulles d'om. Ulmus minor © Pere Vicens, 2004. 

 
Halimium halimifolium © Pere Vicens, 2004. 
Halimium halimifolium 
© Pere Vicens, 2004. 
Matthiola sinuata © Pere Vicens, 2004. 
Matthiola sinuata
© Pere Vicens, 2004. 
Thymelaea vellutina © Pere Vicens, 2004. 
Thymelaea vellutina
© Pere Vicens, 2004. 
Vinca difformis © Pere Vicens, 2004. 
Vinca difformis
© Pere Vicens, 2004. 

 
Nasturtium officinale © Pere Vicens, 2004. 
Nasturtium officinale © Pere Vicens, 2004. 
Blakstonia perfoliata © Pere Vicens, 2004.
Blakstonia perfoliata © Pere Vicens, 2004. 

 
Centaurium erythraea © Pere Vicens, 2004. 
Centaurium erythraea © Pere Vicens, 2004. 
Ornitholagum umbellatum © Pere Vicens, 2004. 
Ornitholagum umbellatum © Pere Vicens, 2004. 

 
Ammophila arenaria © Pere Vicens, 2004. 
Ammophila arenaria © Pere Vicens, 2004. 
Potentilla reptans © Pere Vicens, 2004.
Potentilla reptans © Pere Vicens, 2004. 

 

 


  PRINCIPI    INICI - HOME