Revista LLUC 720  / Març-abril 1985.


INICI - HOME

 

 

DOSSIER: S'Albufera d'Alcúdia.

GOB - OCB (1985)

 

Portada de la revista: Jaume Falconer
Dibuixos: Pep Muñoz "Vasco"

Fes click als enllaços en negreta per a veure el document en format PDF

SUMARI

S'Albufera salvada és el primer article d'aquest número de LLUC, on el Dr. Barceló, que fou coordinador de l'estudi de la Universitat sobre S'Albufera, situa el procés de degradació de l'àrea i el moment d'esperança que vivim.

N'Andreu Muntaner Darder, un dels autors de l'estudi esmentat, exposa la Formació i evolució geològica de S'Albufera amb algunes dades quantitatives sobre la seva hidrologia.

L'acció dels homes a S'Albufera en els segles XIX i XX ha estat resumida aquí per En Climent Picornell que comenta des dels projectes de dessecació fins a la més moderna agressió al prat: la central tèrmica des Murterar.

Records d'albuferers és una transcripció parcial d'una conversa de Joan Mayol amb vells murers i poblers que visqueren del conreu, la caça o la pesca en aquella contrada.

A continuació trobam una descripció de La vegetació de S'Albufera feta per un professional que, en aquests moments, hi treballa: N'Antoni Martínez Taberner. 

En Miquel Rayó ha contribuït amb suggestiu article: Ales i aigua. Iniciació apassionada al coneixement de I'avifauna de S'Albufera de Mallorca.

Un Mapa ecològic i toponímic de S'Albufera de Mallorca ha estat format per a aquest número de LLUC per Miquel A. March.

La situació dels altres vertebrats, que contribueixen també al interès i la importància de l'aiguamoll, és exposada per En Toni Grau i En Francesc Riera.

En Joan Mayol (coordinador amb B. Barceló de l'estudi esmentat) intenta una visió global de l'Ecologia de S'Albufera.

La lluita per la conservació de S'Albufera té més de vint anys. En fa una detallada crònica En Jesús R. Jurado en el seu Intent cronològic sobre la lluita conservacionista per S'Albufera

Un dels protagonistes de la darrera decisió sobre S'Albufera, que ha de conduir a la seva conservació, exposa la seva visió sobre EI futur de S'Albufera de Mallorca. És En Joan Simarro, Conseller d'Agricultura del Govern Balear.

Un dels futurs papers de l'àrea ha de ser contribuir a la formació cultural del nostre país. En parla En Jaume Sureda a S'Albufera de Mallorca i les seves possibilitats en el camp de l'Educació Ambiental.

Itinerari a S'Albufera. Una eina per a l'Educació Ambiental que prest s'oferirà en el programa de «La Caixa a les escoles».

En Mateu Castelló exposa unes reflexions generals sobre S'Albufera i la conservació de la Naturalesa.


 

TANCAR FINESTRA   INICI - HOME