La fotja banyuda torna a s'Albufera


INICI - HOME

 

Fotja banyuda a s'Albufera. Fulica cristata © Biel Perelló, març 2004
Fotja banyuda a s'Albufera. Fulica cristata © Biel Perelló, març 2004..
http://foto.webverd.com/

La fotja banyuda (Fulica cristata) és una de les espècies més amenaçades d’extinció a Europa. La seva població en aquest continent, fa pocs anys, no superava les 20 parelles, totes a Andalusia, fins que la Generalitat Valenciana va iniciar la seva recuperació, l’any 1999, amb un projecte de categoria, que l’ha recuperada de manera espectacular, gràcies al suport financer de la Unió Europea, amb un programa LIFE. S’ha aconseguit que actualment nidifiqui tant a València com a Catalunya.

A les Balears era present en el segle XIX, quan l’ornitòleg Homeyer la va trobar criant al Prat de Sant Jordi.
La dessecació de les zones humides, i probablement la pressió de caça, la va extingir de les nostres illes. Ara, gràcies al protocol de col·laboració subscrit recentment entre el Govern de les Illes Balears i la Generalitat Valenciana, el gener de 2004 recuperam aquesta espècie al parc de s’Albufera, amb l’objectiu que s’hi implanti una població silvestre a partir d’aquelles que s’han criat en captivitat a l’Albufera de València.

La fotja banyuda s’assembla molt a la fotja comuna, amb la qual sovint forma esbarts mixts. Atès que la banyuda és una espècie en perill d’extinció i protegida per la llei, s’ha d’anar molt alerta a confondre-les.

Per diferenciar les dues espècies ens hem de fixar en:

- Les dues protuberàncies rogenques que la banyuda té sobre la placa frontal, molt més desenvolupada en els individus adults i, sobretot, en l’època de zel.
- La fotja banyuda és més llarguera, de coll més alt i aspecte més rabassut. Quan neda, es pot reparar que la part de darrera és més elevada.
- La fotja banyuda no té la banda blanquinosa a la part interior de l’ala, que sí presenta la fotja comuna.
- Les fotges banyudes alliberades duran un collar, amb un codi de xifres i lletres, que permetran la seva identificació a distància, a més de l’anella metàl·lica corresponent.

Si observau o trobau algun exemplar portador d’aquestes marques, especialment si és fora del parc de S’Albufera, vos pregam que ho comuniqueu a:

Servei de Protecció d’Espècies
Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambiental
Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 33 Palma 07006
especies@dgmambie.caib.es
O a les oficines del parc (971 89 22 50)

 

MES INFORMACIÓ:

Projecte de reintroducció (2003 - castellà) - (projecte_banyuda.pdf - 81KB)

Resultats dels primers 2 anys de seguiment de la fotja banyuda Fulica cristata a s’Albufera de Mallorca
.

Article de Maties Rebassa a l'Anuari Ornitològic de les Illes Balears (2005).
(fotjabanyuda_albufera_2006.pdf - 364 KB)

La Fotja Banyuda torna a s'Albufera  (triptic_fotja_banyuda-pdf 810 KB)

Auca de la fotja banyuda (Any 2004 - PDF)


El 13 de maig de 2004 s'han pogut veure els primers pollets (fins a 3) de fotja banyuda que han nascut a s'Albufera (a la Llacuna de Sa Roca) després de la seva reintroducció

Fotges banyudes amb polls © Kim Biledgaard. Maig,2004
Fotges banyudes amb polls. Fulica cristata © Kim Biledgaard. Maig,2004
http://www.biledgaard.dk/   

Fotja banyuda amb 3 polls. Fulica cristata © Maties Rebassa. Maig,2004
Fotja banyuda amb 3 polls. Fulica cristata © Maties Rebassa. Maig,2004
Galeria de l'autor a FOTODIGISCOPING

Fotja banyuda amb 2 polls. Fulica cristata © Maties Rebassa. Maig,2004
Fotja banyuda amb 2 polls. Fulica cristata © Maties Rebassa. Maig,2004
Galeria de l'autor a FOTODIGISCOPING

 

INICI - HOME

TANCAR FINESTRA