S'Albufera aconsegueix el certificat d'explotació agrària ecològica


INICI - HOME

 
S'Albufera aconsegueix el certificat d'explotació agrària ecològica
L'acreditació reconeix els criteris ecològics adoptats a la finca

DIARI DE BALEARS - A.HERNÁNDEZ. Comarca. 10 AGOST 2006

El parc natural de s'Albufera de Mallorca ha aconseguit el certificat d'explotació agrícola i ramadera ecològica que concedeix el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, en reconeixement a l'adopció de tot un seguit de criteris ecològics a les seves finques. Tant la ramaderia com l'agricultura efectuades dins les finques públiques de s'Albufera s'han realitzat sempre tenint en compte que, en estar ubicades dins un espai natural protegit, han de regir-se per uns criteris ecològics basats en l'absència total de productes químics com fertilitzants o pesticides, en la ramaderia extensiva, en l'ús d'espècies agrícoles adaptades al terreny humit, etc.

Així, no és sabut per tothom que el parc natural de s'Albufera, internacionalment conegut com a espai natural protegit, també funciona com a explotació agrícola i ramadera que, encara que no cerqui cap rendibilitat econòmica, és imprescindible per a la correcta gestió del mateix parc. Pel que fa a la ramaderia, el seu objectiu principal al parc és el de la gestió de la vegetació, creant tallafocs i permetent l'existència d'aigües lliures i ecosistemes diversos. També és important el fet que a s'Albufera hi pastura la vaca mallorquina, una raça autòctona en perill d'extinció, els cavalls de la Camarga i alguns búfals d'aigua.

A s'Albufera també existeixen diverses petites parcel·les que són sembrades pels gestors del parc amb l'única finalitat de produir farratge pel bestiar i aliment per la fauna de la zona humida composta per ànneres i altres espècies.


INICI - HOME

TANCAR FINESTRA