Pla de Pastures


INICI - HOME

 
 
Es restringeix el ramat al parc de s’Albufera
La càrrega ramadera de s’Albufera s’haurà d’ajustar per tal d’evitar malmenar la supervivència d’altres espècies. Els cavalls es conservaran, però es subhastaran tots els búfals i unes quaranta vaques.

JOAN VICENS / FORA VILA VERD - 16 de Desembre de 2005
 
La direcció general de Biodiversitat del Govern de les Illes Balears ha pres la decisió de reduir el ramat existent a s’Albufera de Mallorca dins el pla de gestió de pastura que s’ha elaborat per redefinir les zones en les que podran menjar les vaques i cavalls del parc natural. Aquesta postura s’ha pres amb l’objectiu de mantenir i diversificar l’hàbitat del parc.

La directora general de Biodiversitat, Joana Xamena, va detallar el projecte en companyia del director del parc, Maties Rebassa, el biòleg i tècnic de la Conselleria de Medi Ambient, Joan Llop, i l’enginyera agrònom, Maria Dolores Martín. Tots ells han participat en el desenvolupament del pla d’actuació que ha permès extreure aquesta conclusió.

La iniciativa pretén reajustar la pastura que existeix en el parc de s’Albufera i planificar el que ha d’haver-hi en un futur, per tal de mantenir la biodiversitat de la zona. Segons l’estudi previ que ha analitzat la situació actual del parc, s’ha conclòs que és necessari reduir la càrrega ramadera i ajustar els períodes de permanència del ramat a cada zona, per tal de no afectar l’hàbitat natural de les altres espècies.

Això suposarà la reducció de les vaques mallorquines que hi ha a la zona, de les quals n’existeixen més d’un centenar en aquest moment. Una vegada duita a terme la reducció, segons va avançar Martín, en quedaran entre seixanta i setanta. A més, recordà que s’eliminaran els set búfals d’aigua de s’Albufera, pel fet de no ser rellevants per al seu hàbitat, mentre que, per altra banda, es mantindran els 27 cavalls. Tal i com asseguraren en el transcurs de la roda de premsa, els animals que s’hagin de retirar seran trets a subhasta per la Conselleria de Medi Ambient o s’incorporaran a altres espais naturals de Mallorca, depenent de les necessitats de cada un d’ells en el moment de la retirada.

Per altra banda, segons amplià Xamena, el projecte de gestió també subratlla la necessitat d’adequar la pastura a les èpoques de creixement de la vegetació i evitar que el ramat mengi allà on estigui creixent la vegetació dunar. L’estudi defineix la cartografia vegetal, defineix cada parcel•la i determina la vegetació de cada una d’elles. A més, també relaciona cada porció de terreny amb el ramat i la població d’espècies aviars que conté.

Posteriorment, també s’ha medit la productivitat de pastura de cada zona i la qualitat del farratge, a fi de comptes de poder-ho gestionar de la manera més adequada possible. En aquest sentit, una bona gestió, segons s’assenyalà, permetrà diversificar les espècies vegetals de s’Albufera de Mallorca i fomentarà l’establiment de més aus.

Així mateix, facilitarà la substitució de la vegetació morta per zones amb cicles productius i permetrà la recuperació de unes 250 hectàrees d’aigües lliures, que en els darrers anys estaven envaïdes per zones de canya. El programa permetrà també el control de la vegetació i la creació de tallafocs, i evitarà el perills que, per a l’hàbitat, té l’excés de pastura del ramat en zones concretes.

Segons calculà la directora general de Biodiversitat, haurà de transcórrer un termini aproximat d’uns sis anys perquè s’hagi regulat de manera definitiva la pastura de s’Albufera i s’arribi a una gestió eficient del mateix, període durant el qual s’aniran analitzant els resultats del projecte mitjançant un projecte de seguiment.

 


El parc de s'Albufera reduirà el seu ramat per preservar la biodiversitat
El Pla de pastures aconsella tenir menys animals i un major control

LLUÍS PLANAS. Palma. Diari de Balears - 30.11.2005

La Direcció General de Biodiversitat, dependent de la Conselleria de Medi Ambient, reduirà el ramat que pastura pel parc natural de s'Albufera. El pla elaborat per aquest departament amb vista a la gestió de l'espai natural aconsella reduir-hi la càrrega ramadera, amb noves parcel·lacions per als animals, i adequar-la als cicles vitals de la vegetació.

La intenció d'aquestes mesures, incloses en el text presentat ahir per la directora general de Biodiversitat, Joana Xamena; pel director del parc, Maties Rebassa; i pels tècnics María Dolores Martín i Joan Llop, és preservar la biodiversitat d'aquests aiguamolls. La presència d'animals remungants hi ajuda, però han de ser objecte de control.

Així, l'enginyera agrònoma Maria Dolores Martín explicà que entre les actuacions previstes s'hi troba la de reduir el nombre de vaques mallorquines, devers un centenar, a una seixantena o setantena, i llevar els set búfals d'aigua que hi ha ara. «Són animals de control difícil i que ja han acomplert la seva funció», explicà Martín. El pla no preveu reduir la població de 27 cavalls que pasturen pel parc, però s'impedirà el seu accés a les dunes. La Conselleria traurà a subhasta pública els animals que s'han de llevar.

Beneficis

La directora general de Biodiversitat, Joana Xamena, comentà que el text presentat permet planificar per al futur les àrees de pastura a s'Albufera i establir-ne protocols de seguiment durant els pròxims sis anys. Així, assegurà que, ben planificada, la presència de remugants comporta grans beneficis, com són la diversificació de les comunitats vegetals, la substitució de zones de vegetació morta per altres en diferents cicles vitals, la creació de tallafocs i l'obertura d'aigües lliures.

El director del parc de s'Albufera, Maties Rebassa, assenyalà que durant els darrers anys l'activitat dels ramats ha permès obrir devers 250 hectàrees per a l'aigua i l'eliminació de canyís que havia envaït espais no adequats.


Es Colombars  © Biel Perelló

Més informació

 


INICI - HOME

TANCAR FINESTRA