El GOB denuncia l’abocament d’aigües residuals dins el Parc Natural de
s’Albufera de Mallorca


INICI - HOME

 
Aclariment sobre el parc de s'Albufera

Dia i hora d'emissió: 22/08/2006, 14:47
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Medi Ambient

La Conselleria de Medi Ambient, en resposta a la denúncia feta pel grup ecologista GOB, vol aclarir que, a l'actualitat, no hi ha cap tipus d'abocament dins el parc natural de s'Albufera de Mallorca, encara que dia 2 d'agost un tall elèctric a la zona de Ca'n Picafort, que cremà el diferencial general del bombeig, obligà a un vessament controlat al parc que, de forma immediata, va ser solucionat pels tècnics amb la succió de l'aigua.

Sobre la crítica oferida pel GOB a l'estat d'aquest espai natural, es vol destacar el seu bon grau de conservació; així ho posa de manifest la retrobada de dues espècies que feia més de 26 anys que no es veien dins aquest espai protegit i que són pròpies d'aigües netes ( el peix espinós i la planta Linum maritimum) i l'augment del nombre d'aus aquàtiques, 2.000 més que l'any passat.


Nota informativa del GOB - 22 d’agost de 2006

El GOB denuncia l’abocament d’aigües residuals dins el Parc Natural de
s’Albufera de Mallorca

Les aigües han estat abocades des d’una estació impulsora de la
depuradora de la Platja de Muro

El GOB ha denunciat davant la Conselleria de Medi Ambient l’abocament
d’aigües residuals no depurades a l’interior del Parc Natural de
s’Albufera de Mallorca. L’abocament, que va tenir lloc fa uns dies,
prové d’una estació impulsora ubicada a les Salinetes de Can Picafort.
Aquesta estació bombeja cap a la depuradora de la Platja de Muro
(ubicada també en el límit amb el Parc Natural) les aigües brutes
generades a les urbanitzacions de la zona.

Segons ha estimat el GOB, el volum de l’abocament supera els 200 metres
cúbics, i ha inundat gairebé completament un dels estanys de les
antigues Salinetes de Can Picafort.

Per desgràcia aquest no és el primer episodi d’abocament d’aigües
residuals a la zona. En diferents ocasions en que el sistema de
depuració de la Platja de Muro ha tingut problemes, l’IBASAN ha optat
per abocar a les Salinetes les aigües no depurades.

L’abocament d’aigües residuals en aquesta zona té importants efectes
ambientals. La gran càrrega de matèria orgànica que s’aboca genera
l’eutrofització de l’ecosistema, amb canvis a la flora i la fauna. Per
altra banda, l’abocament d’aigües fecals suposa a més a més un risc per
a la salut de persones i animals. Recordem que just en aquests moments
està començant la migració de les aus cap als seus llocs d’hivernada, i
moltes d’elles utilitzen les nostres zones humides per descansar i
alimentar-se.

Davant aquests fets tan greus, la manca de reacció immediata de la
Conselleria de Medi Ambient és escandalosa, i posa de bell nou de
manifest el vertader grau de preocupació de la nostra administració
ambiental per la conservació dels espais naturals protegits. El GOB
exigeix a la Conselleria de Medi Ambient la retirada immediata de les
aigües abocades que encara estan embassades, la neteja de la zona
contaminada i una solució definitiva que eviti nous abocaments d’aigües
brutes dins el Parc Natural.

--
A l’adreça http://www.gobmallorca.com/premsa/abocament.htm teniu imatges
disponibles de mida publicable.


INICI - HOME

TANCAR FINESTRA