Presentació del projecte d'adequació de les síquies reials de Sa Pobla


INICI - HOME

 
Presentació del projecte d'adequació de les síquies reials de Sa Pobla
Aquest, té un pressupost de quasi 4 milions d'euros

Dia i hora d'emissió: 08/02/2007, 18:30
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Medi Ambient

Els terrenys de sa Marjal, a Sa Pobla, disposen d'una extensa xarxa de síquies tradicionalment nomenades "reials". L'origen d'aquestes canalitzacions es remunta al darrer terç del segle XIX quan els enginyers britànics Bateman i Hope executaren el seu projecte de dessecació de s'Albufera, una obra d'enginyeria que canvià totalment la morfologia d'aquesta zona humida i transformà l'activitat productiva de sa Pobla, des del moment que facilitava la canalització de l'aigua de manera fluida i oferia una nova i extensa superfície de terra fèrtil i apta per al cultiu.

El declivi de l'activitat agrícola i ramadera en aquests terrenys va anar acompanyada d'un progressiu deteriorament d'aquestes síquies produint un dèficit d'aportacions hídriques a la zona humida. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sa Pobla sol·licità emprendre actuacions amb la finalitat d'adequar aquestes síquies per tal de recuperar les seves funcions bàsiques com a sistema tradicional de drenatge i com a factor d'equilibri, com ja hem dit, en el balanç hídric de la zona humida de s'Albufera.

Aquest projecte està contemplat dins el conveni d'obres hidràuliques signat el mes de febrer de l'any passat entre el Ministeri i la Conselleria de Medi Ambient. Els objectius prioritaris d'aquest són:

· Evitar la salinització dels canals d'aigua de s'Albufera i dels aqüífers que aquests alimenten, afavorint el drenatge de les aigües entre terres perifèriques -Sa Marjal- i la zona humida pròxima a la mar.

· Contribuir a la normalització de l'aportació hídrica que aboca a s'Albufera, evitant obstruccions d'aigua derivades de l'acumulació de sediments i vegetació incontrolada, amb l'objectiu d'equilibrar el règim hidràulic del Parc Natural com a zona especialment sensible.

· Recuperar la morfologia hidràulica pròpia d'una zona de sa Pobla, tant pel seu interès patrimonial i cultural com pel seu paper més funcional com a eina per regular les crescudes d'aigua.

Les obres projectades, que tenen un pressupost de 3.899.831 euros i un termini d'execució de 18 mesos, consistiran en la neteja i drenatge del fons de las síquies, així com en la rehabilitació dels murs de marès i de les parets de pedra natural col·locada en sec, mantenint la concepció original de la infrastructura degut al seu valor patrimonial.

Aquesta obra afectarà principalment al terme municipal de Sa Pobla, on s'ubiquen totes les síquies, excepte la síquia Reial que discorre en la seva major part pel municipi d'Alcúdia.

Fes click per mes informació als diaris Balears i Última Hora (PDF)

 

Curiosament, aquest mateix projecte, ja va ésser anunciat al febrer de l'ANY 2003, no s'iniciaren les obres.

Fes click per a veure la informació als diaris Balears i Última Hora de l'any 2003 (PDF)


INICI - HOME

TANCAR FINESTRA