El GOB veu una clara intencionalitat per part de la Conselleria de Medi Ambient 
per permetre la construcció d'un camp de golf vora el Parc Natural de s'Albufera de Mallorca.


INICI - HOME

 

Nota informativa del GOB

22 de desembre de 2006

EL GOB VEU UNA CLARA INTENCIONALITAT PER PART DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT PER PERMETRE LA CONSTRUCCIÓ D’UN CAMP DE GOLF VORA EL PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

Font ha "entretingut" deliberadament l’expedient de protecció de Son Bosc durant 2 anys i mig, esperant que el CIM donàs l’interès general per imperatiu legal

---

La zona de Son Bosc va ser incorporada al Parc Natural de s'Albufera de Mallorca mitjançant el Decret 52/2003. Segons s'exposa en aquest decret, la modificació de l'àmbit protegit va respondre, entre d'altres motius, la necessitat d'incorporar "alguns hàbitats i espècies de gran importància des del punt de vista de la conservació". Per al cas de la zona de Son Bosc, a l'expedient de tramitació del decret existeixen informes tècnics de personal de la pròpia Conselleria argumentant la necessitat d'incorporar la zona a l'espai protegit.

Aquesta ampliació del parc no va estar exempta de polèmica. L'Ajuntament de Muro va recórrer el decret, al·legant que no s'havia respectat el tràmit d'audiència per presentar al·legacions. El Consell de Govern (30 de gener de 2004) acceptà el recurs i va anular el d'ampliació del parc, fent tornat enrere l'expedient fins al moment del tràmit d'audiència i exposició pública (que es va considerar incomplit). El maig de 2004 finalitzà el termini de presentació d’al·legacions a aquesta segona exposició pública del projecte. Des d’ençà, han passat ja 2 anys i mig sense que la Conselleria de Medi Ambient hagi resolt el procediment.

Al llarg d’aquests mesos, segons ha aparegut publicat a la premsa, el Conseller de Medi Ambient ha manifestat davant els hotelers de la Platja de Muro la seva bona disposició perquè el projecte de camp de golf de Son Bosc pugui ser una realitat. Des del GOB consideram una greu irresponsabilitat aquestes manifestacions del Conseller, ja que els informes inclosos a l'expedient de modificació del parc recomanen precisament lo contrari: la protecció de Son Bosc.

Però més greu és encara la paràlisi que ha patit l’expedient de protecció de Son Bosc. Crida l’atenció que dos anys i mig després del
tràmit d’exposició pública encara no s’hagi resolt l’expedient. Des del GOB interpretam que ha existit una clara intenció de "entretenir" l’expedient fins que arribàs la declaració d’interès general que el Consell de Mallorca estava obligat a atorgar per sentència judicial.

Consideram que la conselleria de Jaume Font ha actuat irresponsablement, ajornant intencionadament la resolució d’un expedient que, en base als informes tècnics, havia d’acabar incorporant la zona al Parc Natural de s’Albufera, evitant-se així la construcció del camp de golf projectat. La Llei 4/1989, de conservació de la naturalesa i de la flora i fauna silvestres, disposa al seu article 24 que quan existeixi una zona ben conservada amenaçada de forma important l'administració hi haurà d'aplicar un règim de protecció preventiu que eviti la seva destrucció. Per al cas de la zona de Son Bosc, el seu valor ambiental queda ben detallat als informes tècnics que en el seu moment fonamentaren la incorporació d'aquesta zona al parc natural. D'altra banda, és ben evident l'actual amenaça generada per un projecte que suposaria l'eliminació total d'algunes espècies i comunitats biològiques d'alt interès conservacionista que existeixen a la zona. Son Bosc acull diferents hàbitats i espècies amenaçades. Aquí es troba, per citar un exemple, la meitat de la població balear d’orquídia de prat (Orchis robusta).

Fa mesos el GOB presentà denúncia davant la pròpia Conselleria de Medi Ambient, instant-la a resoldre immediatament l'expedient d'ampliació del Parc i a incorporar la zona de Son Bosc a l'espai natural protegit, tal i com es contempla al propi projecte de decret. Tampoc aquesta denúncia ha tingut resposta.


MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL "CAS SON BOSC"

A l'any 2004 es retalla l'ampliació del Parc de s'Albufera possibilitant un camp de golf...


INICI - HOME

TANCAR FINESTRA