El GOB demana a Medi Ambient que desbloquegi l’expedient de
protecció de Son Bosc
.


INICI - HOME

 

Nota informativa del GOB

24 d'Ocubre de 2007

El GOB demana a Medi Ambient que desbloquegi l’expedient de protecció de Son Bosc

Els promotors del camp de golf tramiten la llicència davant l’ajuntament .

Segons ha pogut saber el GOB, els promotors del projecte de camp de golf de Son Bosc (Muro) han presentat aquests dies davant l’ajuntament una sol·licitud de llicència d’activitats per aquesta instal·lació.

La zona de Son Bosc, annexa al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, inclou hàbitats naturals, i espècies animals i vegetals amenaçades, pel que el seu valor ecològic és molt important. La zona alberga comunitats vegetals de sols arenosos, algunes parelles d’abellerol (Merops apiaster) i més de la meitat de la població balear d’orquídia de prat (Orchis laxiflora robusta). De fet, durant uns mesos va formar part del Parc Natural fins que Jaume Matas va anular la protecció.

*Jaume Font va bloquejar l’expedient de protecció durant 3 anys *

La zona de Son Bosc va esser incorporada al Parc Natural de s'Albufera de Mallorca mitjançant el Decret 52/2003. Segons s'exposa en aquest decret, la modificació de l'àmbit protegit va respondre, entre d'altres motius, a la necessitat d'incorporar “alguns hàbitats i espècies de gran importància des del punt de vista de la conservació”. Per al cas de la zona de Son Bosc, a l'expedient de tramitació del decret existeixen informes tècnics de personal de la pròpia Conselleria argumentant la necessitat d'incorporar la zona a l'espai protegit.

Aquesta ampliació del parc no va estar exempta de polèmica. L'Ajuntament de Muro va recórrer el decret, al·legant que no s'havia respectat el tràmit d'audiència per presentar al·legacions. El Consell de Govern (30 de gener de 2004) presidit per Jaume Matas acceptà el recurs i va anular el d'ampliació del parc, fent tornar enrere l'expedient fins al moment del tràmit d'audiència (que es va considerar incomplit).

Així, i des d’ençà, el decret d'ampliació del parc es troba de bell nou en tramitació. I ja van més de 3 anys sense que l’expedient s’hagi resolt, ni en sentit positiu ni negatiu. Simplement l’expedient va esser “congelat” per Jaume Font, qui no va amagar públicament el seu suport a la construcció del camp de golf projectat a la zona.

La Llei 4/1989, de conservació de la naturalesa i de la flora i fauna silvestres, disposa al seu article 24 que quan existeixi una zona ben conservada amenaçada de forma important l'administració hi haurà d'aplicar un règim de protecció preventiu que eviti la seva destrucció.

Per al cas de la zona de Son Bosc, el seu valor ambiental queda ben detallat als informes tècnics que en el seu moment fonamentaren la incorporació d'aquesta zona al parc natural. D'altra banda, és ben evident l'actual amenaça per un projecte que suposaria l'eliminació total d'algunes espècies i comunitats biològiques d'alt interès conservacionista que existeixen a la zona.

Però en aquest cas l'actuació de la Conselleria va anar precisament en sentit completament oposat: la paralització observada des de fa tres anys en la tramitació de l'expedient d'ampliació del parc per part de la Conselleria de Medi Ambient posa en greu risc la conservació d'aquesta zona, al possibilitar avanços en la tramitació del projecte de camp de golf. Davant aquesta paralització de l'expedient, el GOB interpreta que la Conselleria de Medi Ambient, baix la direcció de Font, intentà defugir la seva responsabilitat de protegir la zona deixant passar el temps intencionadament, sense protegir la zona de Son Bosc, per deixar avançar la tramitació del projecte de camp de golf. El GOB denuncià aquests fets davant la pròpia Conselleria, sense rebre cap resposta ni justificació al respecte.
*
És hora de resoldre l’expedient i protegir Son Bosc*

Com ja hem dit, aquests dies els promotors estan fent noves passes per aconseguir materialitzar el projecte de camp de golf, sense que fins ara els nous responsables de Medi Ambient hagin mostrat cap iniciativa ni fet cap declaració d’intencions sobre el tema.

Des del GOB instam al Conseller Grimalt a posar punt i final a aquesta tramitació, fins ara marcada per interessos precisament contraris a la conservació del patrimoni natural, i a resoldre definitivament l’expedient d’ampliació del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, incorporant els terrenys de Son Bosc.


La biodiversidad de Son Bosc en alerta máxima.
  Un informe científico avisa de las graves consecuencias medioambientales que puede suponer la construcción de un campo de golf. Article d'Enric Culat a L'Almudaina (suplement domicical del Diario de Mallorca,11-11-2007).

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL "CAS SON BOSC"

A l'any 2004 es retalla l'ampliació del Parc de s'Albufera possibilitant un camp de golf...


INICI - HOME

TANCAR FINESTRA