Dues terceres parts de la població balear d’orquídia de prat viu a la zona que
arrassarà el camp de golf de Son Bosc.


INICI - HOME

 

                    

Nota informativa del GOB

25 d'Octubre de 2007

Dues terceres parts de la població balear d’orquídia de prat viu a la zona que arrassarà el camp de golf de Son Bosc

El GOB reclama una actuació urgent de Medi Ambient, desbloquejant l’expedient de protecció de la zona

---

L’orquídia de prat (Orchis laxiflora var. robusta) és una espècie amenaçada. Al Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades (Decret 75/2005) té la condició d’espècie vulnerable, fet que compromet a la Conselleria de Medi Ambient a executar un pla de conservació de l’espècie (que fins ara no s’ha redactat).

A les Illes Balears només es troba a la zona de s’Albufera de Mallorca. La població total està avaluada en uns 1300 peus, dels quals uns 400 es troben dins l’àmbit del Parc Natural i els altres 900 es troben fora, a la zona de Son Bosc. Fora de Mallorca, aquesta varietat només es troba a altres dos punt del món (una localitat a Alger i altra a Marroc).

Així, la realització del projecte que ara mateix es tramita davant l’Ajuntament de Muro suposarà la destrucció de dues terceres parts de la població balear d’aquesta espècie amenaçada.

Recordem la zona de Son Bosc, pels seus importants valors naturals, va esser incorporada al Parc Natural de s’Albufera l’any 2003. En arribar Jaume Matas al Govern, va desprotegir la zona fent tornar enrere l’expedient de protecció al·legant defectes al procediment de tramitació. Aquest expedient va esser “congelat” durant tres anys per la Conselleria de Medi Ambient dirigida per Jaume Font, i a hores d’ara encara no s’ha resolt.

Aquests dies la promotora del camp de golf ha presentat la petició de llicència d’activitats davant l’Ajuntament de Muro, pel que consideram que és molt urgent una resposta per part de la Conselleria de Medi Ambient per tal d’evitar la construcció del camp de golf, que destruiria no només la població d’orquídies sinó també un hàbitat molt important per diverses espècies i comunitats biològiques.

Per això des del GOB instam al Conseller Grimalt a resoldre definitivament l’expedient d’ampliació del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, incorporant els terrenys de Son Bosc, i no cedir a les pressions dels promotors que fins ara han aconseguit paralitzar la protecció de la zona.

                                     

La biodiversidad de Son Bosc en alerta máxima.
 Un informe científico avisa de las graves consecuencias medioambientales que puede suponer la construcción de un campo de golf. Article d'Enric Culat a L'Almudaina (suplement domicical del Diario de Mallorca,11-11-2007).

Nota informativa del GOB de 27 d'octubre 2007

Comunicat del GOB de 24 d'Octubre 2007

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL "CAS SON BOSC"

A l'any 2004 es retalla l'ampliació del Parc de s'Albufera possibilitant un camp de golf...


INICI - HOME

TANCAR FINESTRA