El GOB considera lamentable i irresponsable la passivitat del Govern en relació
a la protecció de Son Bosc


INICI - HOME

 

Nota informativa del GOB
22 de novembre de 2007

El GOB considera lamentable i irresponsable la passivitat del Govern en relació a la protecció de Son Bosc


L’Ajuntament de Muro podria donar en pocs dies les llicències per construir-hi un camp de golf, i mentre des del Govern es manté paralitzat l’expedient de protecció de la zona

---

La Conselleria de Medi Ambient és l’administració competent en matèria de protecció d’espais naturals a les Illes Balears. Fent ús d’aquesta atribució i fonamentant-se en diferents informes científics i tècnics, l’any 2001 s’aprovà un decret que modificava els límits del Parc Natural de s’Albufera. Entre altres conseqüències d’aquest decret, la zona de Son Bosc, amb rellevants valors naturals, passà a formar part del Parc Natural.

Com ja sabem, l’any 2003 el govern de Jaume Matas derogà aquest decret, tornant enrere la seva tramitació, i deixant-la “congelada” durant tres anys. A ningú se li escapa que darrere aquesta derogació i paralització de l’expedient hi ha el tema del projecte de camp de golf que un grup d’empresaris pretén construir a la zona de Son Bosc. En aquests moments el projecte es troba en tramitació davant l’ajuntament de Muro, per aconseguir les llicències d’activitats i d’obres. Sembla que la decisió municipal es podria prendre en pocs dies.

Davant això, el GOB considera molt lamentable el paper que està representant el nou govern i en concret la Conselleria de Medi Ambient, ja que s’està seguint el mateix guió que es va representar durant l’etapa Matas: l’expedient de protecció segueix paralitzat mentre el projecte de camp de golf avança. Pensam que és greument irresponsable que Medi Ambient estigui eludint la seva responsabilitat de protegir la zona de Son Bosc, a pesar de comptar amb informes propis que en el seu dia motivaren la inclusió de la zona dins el parc natural.

La Llei 4/1989, de conservació de la naturalesa i de la flora i fauna silvestres, disposa al seu article 24 que quan existeixi una zona ben conservada amenaçada de forma important l'administració hi haurà d'aplicar un règim de protecció preventiu que eviti la seva destrucció. En el nostre cas, és evident que la Conselleria de Medi Ambient està eludint la seva responsabilitat, mantenint deliberadament paralitzat l’expedient de protecció mentre avança la tramitació del camp de golf.


A la zona viu la major població europea d’orquídia de prat

L’orquídia de prat (/Orchis robusta/) és una espècie amenaçada. Al Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades (Decret 75/2005) té la condició d’espècie vulnerable, fet que compromet a la Conselleria de Medi Ambient a executar un pla de conservació de l’espècie (que fins ara no s’ha redactat).

A Europa només es troba a la zona de s’Albufera de Mallorca. La població total està avaluada en uns 1300 peus, dels quals uns 400 es troben dins l’àmbit del Parc Natural i els altres 900 es troben fora, a la zona de Son Bosc. Fora de Mallorca, aquesta varietat només es troba a altres dos punt del món (una localitat a Alger i altra a Marroc).

Així, la realització del projecte que ara mateix es tramita davant l’Ajuntament de Muro suposarà la destrucció de dues terceres parts de la població balear i europea d’aquesta espècie amenaçada.

La gravetat d’aquesta situació contrasta amb la passivitat de la Conselleria de Medi Ambient, que té la responsabilitat de vetlar pel nostre patrimoni natural.Fes un clic per evitar la construcció d'un camp de golf 
que destruirà la major població europea d'orquídia de prat


La biodiversidad de Son Bosc en alerta máxima.
 Un informe científico avisa de las graves consecuencias medioambientales que puede suponer la construcción de un campo de golf. Article d'Enric Culat a L'Almudaina (suplement domicical del Diario de Mallorca,11-11-2007).

Nota informativa del GOB de 27 d'octubre 2007

Comunicat del GOB de 24 d'Octubre 2007

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL "CAS SON BOSC"

A l'any 2004 es retalla l'ampliació del Parc de s'Albufera possibilitant un camp de golf...


INICI - HOME

TANCAR FINESTRA