Convocatòria pública per a investigadors i voluntaris al Parc natural de s'Albufera de Mallorca


INICI - HOME

 
Convocatòria pública per a investigadors i voluntaris al Parc natural de s'Albufera de Mallorca

La Conselleria de Medi Ambient, en compliment dels projectes d'investigació que té en marxa al parc natural de s'Albufera de Mallorca obri aquesta convocatòria pública per a tots aquells investigadors i voluntaris que vulguin participar d'aquests estudis sota la direcció del Sr. Nicholas John Riddford investigador en cap del TAIB.

S'organitzen dos torns d'investigació entre els dies 15 al 29 d'abril i 14 al 28 de maig. Cada torn estarà compost per 10 investigadors i 5 voluntaris. En total es convoquen les places de 20 investigadors i 10 voluntaris.

Pels voluntaris es consideraran preferentment estudiants de segon cicle de ciències biològiques, geografia o ciències ambientals. Per als investigadors es requereixen coneixements amplis en ecologia de zones humides (canyissars, aigües superficials, bioindicadors) o en la taxonomia de plantes o invertebrats.

Els sol·licitants seleccionats realitzaran un tasca voluntària i podran fer us de les instal·lacions preparades a l'efecte (laboratori i habitació compartida).

Data: Fins el 15 de març de 2006.
Telèfon: 971 89 22 50


Organitza:
  • Conselleria de Medi Ambient

Entrega de sol·licituds, adjuntant el curriculum vitae a:

  • Parc Natural de s'Albufera de Mallorca.
  • Seu de la Conselleria de Medi Ambient. Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 33.

Lloc: Parc Natural de s´Albufera de Mallorca , LLISTA DE CORREUS 07458 CAN PICAFORT
 

INICI - HOME

TANCAR FINESTRA