Destrossa al Torrent de Sant Miquel (Sa Pobla)


INICI - HOME

 

Aquests dies, el GOB ha detectat, denunciat i divulgat la destrossa practicada a damunt el Torrent de Sant Miquel (Sa Pobla)  amb una "neteja" ferotge feta amb maquinària pesant, que ha arrasat la vegetació natural de la zona.ABANS


ARA


Aquestes imatges estan preses des del Pont de Ses Jonqueres Veres (Sa Pobla), juts al límit de l'ANEI de S'Albufera, que s's'ha vist arrassat en els seus dos malecons en un tram de mes de 250 m. (hores d'ara), una zona on hi havia un espenerós canyar, hàbotat de moltes espècies animals.  Fa uns anys en aquest lloc hi havia un dormidor d'orvals, i per suposat, donada la proximitat a s'Albufera i era un hàbitat idoni per a multitud d'espècies. NO hi ha cap necessitat d'aquesta actuació !!. ES UNA NETEJA TOTALMENT ABUSIVA, DESMESURADA !!!.

El programa de neteja de torrents per a poder accedir amb maquinària pesant i dragar el llit del torrent mereix la denúncia contundent, en aquest i altres casos arreu de Mallorca. La confusió entre "neteja" i destrucció, és el pa de cada dia en aquestes actuacions als torrents... i curiosament, moltes vegades, només "s'actua" als trams que són visibles des de carreteres on es pot veure la "feina feta" en pla marketing pur i dur !!. A tot això s'hi ha d'afegir el fet que aquesta "neteja"  s'ha fet a l'època   que pot fer més mal, (entre març i julilol, que és quan crien un elevat nombre d'espècies d'aucells.


INICI - HOME

TANCAR FINESTRA