Les pastures

INICI - HOME


En èpoques passades, s’Albufera havia estat terreny de pastures, però quan s’abandonà aquesta pràctica, l’extensió de canyet va créixer molt i es va fer més densa. Aquest fet, juntament amb la progressiva colmatació de la zona, va provocar que les aigües lliures de poca fondària, necessàries per a l’alimentació de moltes aus, gairebé desapareguessin. 

Per recuperar aquest hàbitat, es decidí actuar; descartant la utilització de maquinària i de foc, s’optà per la pastura extensiva de bestiar. Els animals adequats per aquesta tasca són les vaques de raça mallorquina. En alguns punts concrets s'utilitzen també els cavalls de la Camargue i els búfals asiàtics. Tots ells són animals capaços d’alimentar-se a les zones inundades. 

D’aquesta manera el parc natural ha contribuït també a recuperar una raça autòctona. Més d’un centenar de vaques mallorquines hi pasturen durant la primavera i l’estiu, i durant la tardor es traslladen a la muntanya veïna de Biniatria, per passar-hi l’hivern. El maneig del bestiar requereix feines de control sanitari, rotació de pastures, construcció de tancats, etc

La pastura actua com a un excel·lent tallafoc: s’ha aconseguit que els incendis del canyet, que fins fa poc afectaven bona part de s’Albufera, ara gairebé hagin desaparegut

Turó de Ses Eres i Es Ras (c) Biel Perelló, 1998
Zona Pasturada del Turó de Ses Eres i Es ras (1998) - © Biel Perelló, 1998.

Els resultats del control de la vegetació mitjançant pastures han estat espectaculars per a la biodiversitat del parc. S’ha recuperat una extensió considerable d’aigües lliures, i d’aquesta manera ha augmentat la quantitat i diversitats d’aus presents en el parc: la densitat d’hivernants s’ha incrementat més del 400%, espècies abans raríssimes, com la queca l’esplugabous i el toret, ara hi crien, els agrons són més abundants... També han crescut les poblacions de peixos, amfibis, tortugues d’aigua i orquídies de prat. 

Orquídia de Prat (c) Miquel A. Dora
Orchis laxiflora palustris  © M.A. Dora

 

EL BESTIAR QUE PASTURA A S'ALBUFERA

 

Búfal © Miquel A. Dora 
Bubalus bubalis © Miquel A. Dora, 2004.

Cavalls de la Camarga a s'Albufera de Mallorca - © Biel Perelló-2006
Cavalls de la Camarga a s'Albufera de Mallorca - © Biel Perelló-2006
Informació complementària:


El ganado como instrumento de conservación en los humedales
, per Joan Mayol i Jordi Sargatal. Revista Quercus Núm. 107 (Gener, 1995)
(quercus_pastures_1995.pdf - 547 KB) 
El cavalls de la Camarga al Parc Natural de s'Albufera. 
S'Albufera aconsegueix el certificat d'explotació agrària ecològica

 

 

PRINCIPI   INICI - HOME