Visitants

Normes de visita i estadístiques
 

INICI - HOME

El parc natural de s’Albufera de Mallorca no és només obert a la ciència, està obert a la gent: els turistes, les famílies, els naturalistes, fotògrafs, escolars i tothom que vulgui gaudir de la natura. 

Cada any passen unes 120.000 persones pel parc. El número de visitants va créixer de forma espectacular en els inicis del parc, i ara s’ha estabilitzat. Devers un 80% procedeix de l’estranger, especialment d’Alemania i del Regne Unit.

Per fer la visita més interessant i profitosa, es disposa d’un nou centre de recepció, una exposició permanent, un conjunt d’itineraris, aguaits, punts i torres d’observació, personal dedicat a la informació i l’educació, i publicacions en diverses llengües. 

Un col·lectiu al qual se dedica una atenció preferent són els escolars. En el marc dels programes educatius del parc, els educadors realitzen itineraris per a uns 4.000 estudiants cada any. 

Visitants al bosc de ribera - (c) Biel Perelló
Visitants al bosc de ribera - © Biel Perelló

Per a tot el públic s’organitzen activitats, com visites guiades, diades de portes obertes, observació d’aucells, projeccions, demostracions d’usos tradicionals...

Amb totes aquestes activitats es pretén que es conegui millor la flora i la fauna de s’Albufera, la seva història, les tradicions... i també que es comprenguin les actuacions de gestió i la necessitat comportar-se de forma respectuosa amb el medi. Els visitants han de seguir unes normes mínimes per no destorbar la flora i la fauna ni molestar altres visitants, com per exemple respectar l’horari, accedir a l’interior de parc només a peu o en bicicleta, passejar en silenci pels itineraris senyalitzats, no recollir plantes ni animals, etc.

Les persones que ho desitgen poden implicar-se més en la conservació participant com a voluntaris en els camps de voluntariat i altres activitats. El parc facilita formació i suport a les tasques que els diversos grups realitzen d’acord amb les necessitats de la gestió.

 

NORMES DE VISITA

HORARIS

L’horari de visita del Parc és de 9 a 18 h entre l’1 d’abril i el 30 de setembre, i de 9 a 17 h entre l’1 d’octubre i el 31 de març, ES REQUEREIX UN PERMÍS DE VISITA (GRATUÏT) que s’ha de sol·licitar al Centre de Recepció (Tel: 971 89 22 50 -  Fax: 971 89 21 58). L'horari del centre de recepció és de 9 a 16 h. tot l'any (només tanca els dies 1 de gener i 25 de desembre).

Per a visites en grup (més de 15 persones) es requereix un permís especial que s’ha de sol·licitar amb antelació, informau-vos al Centre de Recepció o al telèfon del Parc. No està permesa l’entrada al Parc de grups superiors a les 30 persones en cap cas.

ACCESSOS 

L’ACCÉS AL PARC ÉS A PEU O EN BICICLETA pel Pont dels Anglesos. Podeu aparcar els vehicles en els vials de les urbanitzacions properes a l’entrada o a l’aparcament habilitat a l’efecte, situat vora l'entrada del parc. Les persones amb problemes de mobilitat poden  sol·licitar unes condicions especials de visita al telèfon del Parc (971 89 22 50).

Fes click per a veure el tríptic oficial i el mapa del parc - (Versió abril 2009) -  (PDF 1030KB)

NORMES

  • Respectau la Natura i els valors que han fet possible aquest espai protegit. No està permesa la recollida de plantes, flors, animals o les seves restes.

  • Circulau sempre pels camins indicats, a baixa velocitat amb les bicicletes i respectant la senyalització existent.

  • No està admesa l’entrada al Parc de les bicicletes de més de dues rodes.

  • Respectau l’horari de visita del Parc.

  • Els renous molesten els animals i els altres visitants. Circulau en silenci.

  • No es pot menjar dins els observatoris ni efectuar  picnics dins el Parc. En tot cas utilitzau  les taules de sa Roca per a un breu espai de temps.

  • No estan admeses les activitats esportives dins el Parc (fúting, circuits eqüestres o de bicicleta de muntanya, etc...).

  • Els animals domèstics (cans sobretot), espanten la fauna. No els entreu al Parc.

  • En cas d’incompliment de la normativa el personal del Parc pot revocar el permís de visita.

  • Col·laboreu en la conservació del Parc, aportant suggeriments per millorar aquest espai natural protegit.

 

 

ESTADÍSTIQUES DE VISITANTS AL CENTRE DE RECEPCIÓ

 
  Visitants al centre de recepció 2003-2007                                                        

 

   
    Visitants al centre de recepció segons el seu origen 2007

      Freqüència diària de visitants al centre de recepció. 2006, 2007 i mitjana.  
  Visitants al centre de recepció segons el seu orígen 2003-2007.                                       
         

Gràfiques-resum de visitants al centre de recepció del parc
(any 2008)
(up2008.pdf - 60 KB)
 Gràfiques 2007 - Gràfiques 2006 - Gràfiques 2005Gràfiques 2004 - Gràfiques 2003  (PDF)

 

 

PRINCIPI  INICI - HOME