Home
Descripció del Lloc
   
Interior del Museu

Actualment, a l'Aula de Gramàtica es conserven objectes i llibres religiosos relacionats amb el culte del Santuari. A més hi ha llibres impresos i manuscrits de temàtica lul.lista. També hi ha llibres d'altres temes, relativament antics.

A l'aula es pot veure també una col·lecció de pintures de tipus religiós. Hi ha també gravats representant a Ramon Llull i una petita col.lecció de recipients de test. Des de l'aula es pot passar a una sala més petita on hi ha plans i projectes d'arquitectura.

També hi ha una altra saleta amb diferents objectes. S'hi troba una col.lecció de botelles de licor (suc) Randa, fabricat per molts d'anys a La Porciúncula i al Santuari. En aquesta sala s'hi troba una valuosa copia d'un antic mapa de Mallorca, del Cardenal Despuig.

 

 

Interior del Museu