Home
Descripció del Lloc
   
Roser de davant de l'esglèsia

ROSER: Davant la porta principal de I'esglèsia hi ha un roser boscà, A la paret, uns rajols de ceràmica que porten escrites unes estrofes dedicades al roser, per la gran poetesa llucmajorera de l'escola mallorquina, Maria Antònia Salvà de S'Allapassa.

 

 

Roser de davant de l'esglèsia