Home
Descripció del Lloc
   
Arcs antics (1930)

ARCS: Construïts al voltant de l'any 1930, per protegir els pelegrins i visitants del vent de nord, que bufa amb intensitat en aquesta muntanya, Les ceràmiques de les parets son antics gravats que representen els 7 misteris de la corona franciscana. Foren reproduïts i instal.lats l'any 1977.

 

 

Arcs antics (1930)