Home
Descripció del Lloc
   
Cova

LA COVA: Aquest lloc vol simbolitzar on es creu que Ramon Llull tingué la visió de Crist Crucificat. La tradició ens ho ha presentat així, encara que no té base històrica. S'hi va edificar una petita esglesieta. Actualment hi ha poques restes de I'esglesieta, de la 'mata escrita' i de la mateixa cova.

 

 

Cova