Home
 Història
   
Història

L'any 1588 hi havia entre 150 i 160 estudiants. L'any 1623 el canonge Bartomeu Llull va conseguir per restaurar l'esglesia i l'aula 400 lliures.

Després de molts d'anys de docencia, en els quals hi va haver moments esplendorosos i alguns de molta necessitat, l'escola de llatí acaba de mala manera amb els fets de 1826.

Desde 1826 a 1862, els edificis s'anaren deteriorant fins a arribar a un estat deplorable. S'en cuidava un custos sota la responsabilitat de l'ajuntament de Ciutat.

També hi ha dades que durant els anys 1862-1870, residiren al Puig de Randa un grup de Terciaris de Sant Francesc de Paula. Abandonaren por força el Santuari l'any 1870.

Des de 1870 a 1913, Cura seguí en un estat de total degradació.

Finalment el dia 25 d'agost de 1913 arriben a Cura dos frares Terciaris Regulars Franciscans, fundats l'any 1893 a Llucmajor. I des d'aquell dia, els franciscans del Tercer Orde Regular seguim a Cura, complint l'encàrrec confiat por la Diòcesi, de fomentar el culte a Nostra Dona de Cura i també donar a coneixer la figura i l'obra de Ramon Llull.

 

 

Història