Home
   Lul·lisme
   
Lul·lisme

Es un fet, que el poble mallorquí relaciona encara avui el Puig de Randa amb la figura de Ramon Llull.

A Cura hi bufa encara l'aire marcat per l'esperit de contemplació i d'oració de Ramon Llull, així com també l'entusiasme per la seva doctrina.

Llull va neixer a Mallorca vers l'any 1236, visqué en un ambient social particular, on es rclacionaven i convivien pacíficament moros, jueus i cristians.

El seu impuls missioner, doncs, està influit por aquest context cultural. Escriu i mostra a papes, concilis, reis, bisbes, frares, etc. un mètode, una base humana, racional, per presentar i dialogar, i per aprofundir amb les persones d'altres cultures i religions, la bellesa, la veritat, l'amor, la trancesdència del Deu de Jesucrist. No plany medis por transmetre als homes la seva propia experiencia de Déu.

Des de Cura intentam continuar l'esperit de Ramon Llull amb aquestes característiques:

 

 

Lul·lisme