Home
    Cultura
   
Cultura

La càtedra de Lul.lisme de Ciutat tingué el seu origen a Cura. Igualment començà a Cura la primera Escola de Gramàtica de Mallorca. Durant llargs decennis fou així. Es per això que la tradició didàctica troba a Cura la seva millor i més ferma casa. Encara avui es possible dur a terme, a Cura, iniciativas docents i educatives, com poden esser:

a) Excursions didàctiques de centres escolars: Els joves i al.lotes podrien aprendre a conbixer d'una manera pràctica i directa la geografía de la nostra illa. També es posen en contacte amb la primera escola de Mallorca. Es poden recordar antics jocs populars. Igualment se poden escoltar frases sobre l'història de la nostra llengua i cultura. 1 poden pregar a Nostra Dona, com ho feren altre temps tants de nins mallorquins que l'estimaren entranyablement,

b) La joventut i l'art: Com ja s'ha dit, Cura ha estat escola... i ha de seguir essent-ho. Els nins i joves han de poder sentir altra vegada aquestes parets com a casa familiar, que està disposada a acollir espontàniament i amb senzillesa les primeres expressions del seu geni i ingeni. Mentre estiguin en temps de moçatge aquí tenen ca seva.

 

 

Cultura