Home
     Culte
   
Naixament dins la Capella

Fem que Déu neixi en el nostre món aquest NADAL I ANY NOU:

NADAL és per a tots. Solsament un nadal solidari on hi hagi un lloc pel dèbil, pel desamparat, i pel marginat,

.... és el NADAL del SENYOR.

 

 

Naixament dins la Capella