Home
     Culte
   
Culte

Cura vol tenir igualment l'estil de casa oberta i així es porquè fonamentalment es una casa cristiana i franciscana. El poble mallorquí també troba a Cura la casa de Nostra Dona. L'estatua de la Mare de Déu no forma part de la llarga tradició de Mares de Déu 'trobades'. Aquesta imatge està lligada al col.legi o escola, que la tenia per protectora; 'té cura' dels nins que lluny dels seus pares vivien aquí dalt. Aquesta Mare de Déu està relacionada també a la petició de curació d'animes i cossos deis qui l'invoquen. Tot això fa l'aspecte marià de Cura.

Centre cristià de reconciliació:Volem oferir a tothom, tant individualment com per grups, un ambient de pregària i de silenci, així com també de diàleg humà per qui ho desitgi, per iniciar o continuar un camí de reconciliació i conversió amb sí mateix, amb als altres germans i germanes, amb Déu i amb la natura.

 

 

Culte