Home
      Vida de família
   
Vida de família

Tenim altres germans que viuen a altres convents de l'illa: Llucmajor (nostra Casa-Mare), Sant Francesc de Ciutat, La Porciúncula, Artà, Inca. I també n'hi ha molts d'altres que són a la Península, A U.S.A., Mèxic i Perú.

Però en el Santuari no vivim sols. Hi ha una hostatgeria on ve gent amb motivacions distintes, per reposar, per pregar, per estudiar, etc.

N'hi ha que passen pocs dies i d'altres que tenen una cel.la llegada tot l'any. També n'hi ha que ja sigui perquè treballen al Santuari o perquè hi són per motius de salut, pràcticament conviuen sempre amb nosaltres. Ens agrada sentir-nos familia tots plegats.

Des d'ara ens agradaria que aquesta vida de familia s'estengués i fos més intensa, tant per part dels frares com per part dels seglars, qui moguts pel mateix ideal evangèlic i humà, una mateixa fe, i un mateix amor, fossin capaços de compartir un projecte comú de vida, pregària i treball. Amb una paraula, que tots plegats poguessim sentir-nos 'la familia cristiana de Cura'. Aquest projecte de vida vol estar obert a totes aquelles persones que tenguin el desig de compartir aquesta forma familiar de viure l'Evangeli.

 

 

Vida de família