FABRICACIO DEL SIUREL

Portada


ELS CENTRES DE PRODUCCIÓ

 

El siurell és una peça fang posada damunt una peanya, amb un xiulet, està emblanquinada i pintada amb pinzellades de verd i vermell. Es comença per modelar les diferents parts de la peça que s'afegeixen una a altra amb un fang més clar que ès diu llamuga. Després es confecciona el xiulet, ès la peça fonamental del siurell ja que li dóna el nom, s,emplea un tronquet d'albó per buidar el xiulet i una esquerda de canya per fer el forat d'entrada i sortida d'aire que, en bufar, li dona
 

el so característic. Un cop aferrat es deixa eixugar la peça i després es cou. Quan està cuita es dóna un bany de calç. Es fa per immersió total agafant la figura pel xiulet tenguent esment per no emblanquinar la punta on es posen els llavis per xiular. A continuació es pinta amb pinzellades de color verd, vermell, blau i groc. A Inca s'utilitza els colors blau i groc, a Marratxí s,utilitza en verd i vermell. Els colors utilitzats antigament, obtinguts a partir de pigments naturals anilines, almagre... han estat substituïts per
 

pintures sintètiques més fàcils d'obtenir. La disposició de les pinzellades pot manifestar-se de diferents formes, cada artesà té una manera personal de fer-les tot seguint pautes com pot ser la distribució de pinzellades paral.leles amb diferent color o bé pinzellades perpendicularso també amb la combinació d'una pinzellada llarga amb punts d'un altre color per formar un motiu quasi floral. Es fan en forma de cavall, bous, pagesos, i molts més personatges realment imaginatius.