MANIFEST DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL TREN
 

Aquesta plataforma la formam un grup de persones ampli i divers, sense cap altra connotació, no política ni de cap tipus, que no sigui defensar el transport públic en general i el tren en particular com un autèntic mitjà de transport de futur, d’alta capacitat, ecològic, còmode, ràpid i, sobretot, econòmic i segur.

Volem que les institucions encaminin els seus esforços per un tren de cada dia millor, eficient i que sigui una vertadera alternativa al transport privat.

Volem l’expansió de la xarxa mallorquina cap al major nombre possible de municipis i cap a la costa, i molt especialment a llocs de primera necessitat com l’aeroport, el port, la costa de la badia de Palma, la Universitat i els principals pobles i ciutats de l’Illa. (De les ciutats de més de 10.000 habitants, només un 30 % tenen tren).

Volem trens bons, ben dotats de serveis, segurs, nombrosos i elèctrics, perquè són més ecològics i eficients. Volem, simplement, disposar d’un tren en les mateixes condicions que els ciutadans de la resta de l’Estat.

Volem un transport intermodal complementari a una xarxa ferroviària en expansió, amb connexions freqüents i clares i amb autobusos bons i còmodes, que permeti accedir als municipis que no puguin disposar del tren per mor d’una orografia complicada.

Volem que es millori la xarxa de carreteres existent per tal que el transport intermodal pugui funcionar amb rapidesa i eficàcia, sempre des del màxim respecte a l’entorn i al medi ambient.

Volem la millora del transport públic a Palma, sense plànyer-hi esforços, construint-hi les infrastructures necessàries per tal que moure’s per dins Palma no suposi un calvari sinó més aviat una comoditat.

Volem la integració de totes les tarifes de transport públic de tal manera que tren, autobusos de la Part Forana i autobusos de l’EMT de Palma tenguin un sol bitllet i una tarifa homogènia.

Volem que l’Administració Pública s’impliqui decididament en favor del tren sense dir que “és massa car”. Un quilòmetre de via fèrria és molt més barat que d’altres infraestructures que es potencien molt més. Tots pagam els mateixos imposts i per tant tenim dret a disposar de serveis públics en condicions òptimes independentment del lloc on visquem. Tenim una Administració Pública que és de tots i per a tots, i que ha de vetlar perquè tots els ciutadans puguem desplaçar-nos còmodament i sense necessitat d’haver de recórrer forçosament al transport privat, que és car, contaminant, perillós i que no tothom se’l pot permetre.

Volem fer passes endavant en la planificació, gestió i projecció del tren i del transport públic. Volem que es pensi en els errors dels anys 60 i 70 perquè no es tornin a repetir: que no es clausurin més línies i que el tren s’acosti a la costa i s’obri definitivament al turisme, amb les enormes possibilitats d’èxit que això implica dins una Illa eminentment turística.

Volem, finalment, poder tenir un transport públic modèlic. Si tots els països desenvolupats d’arreu del món aposten pel tren i el converteixen en una vertadera alternativa al cotxe, pensam que nosaltres no hem de quedar enrere. Volem que l’Estat s’impliqui vertaderament per tal que el nostre transport públic sigui realment bo, independentment del color polític de les administracions.

 
 
 
 
Per contactar amb nosaltres: trensi@mallorcaweb.net