II TROBADA DE XEREMIERS DE MARRATXÍ

HOMENATGE ALS NOSTROS ANTICS SONADORS

Dissabte 7 de novembre de 2009

 

Mestre Antoni Montserrat. Flabioler i Xeremier . Encara sonava al 1920. Visqué a Pòrtol. Va ser pastor de Can Florit. Sonava amb Mestre Francesc Cañellas Roca "Rosseió" (Tunió), amb Mestre Andreu Cañellas Homar, amb Mestre Joan Cañellas (de Cas Sastre), amb el Mestre Antoni Pou Mulet de Santa Eugènia, amb Mestre Antoni de S'Atalaia, i amb Antoni Fita de Sant Llorenç.

Mestre Joan Cañellas Sastre , "de cas Sastre"; Xeremier . Encara sonava al 1930. Va néixer a Pòrtol. Sonava amb Mestre Josep Serra Morro, amb Mestre Andreu Cañellas Homar "Rosselló". Va fer colla amb Antoni Montserrat.

Mestre Miguel Cañellas Homar , "de can Canyar". Xeremier . En actiu a l'any 1920 . Va formar colla amb Andreu Cañellas Homar "Rosselló" i "de Sa Casa Nova", amb el seu germà i amb mestre Joan de Cas Sastre.

Mestre Miguel Creus Sastre, "des Forn" i "Pauló". Xeremier . Encara sonava al 1926. Pastor de Son Cós. Sonava des dels 14 o 15 anys. Va formar colla amb Mestre Sebastià Bibiloni Isern "de ca na Miquelona"

Mestre Sebastià Bibiloni Isern , "Miquelona". Flabioler. En actiu al 1926 Va ser el "Moliner de Xorrigo". Sonava des dels 14 anys. Va formar colla amb Mestre Miquel Creus Sastre "des Forn" i altres.

Mestre Xisco Cañellas Roca , "Rosseió" i "Tunió". Xeremier . Encara sonava al 1926 Formava colla amb mestre Antoni Monserrat.

Mestre Andreu Cañellas Homar , "Rosseió" i "de sa Casa Nova". Flabioler. En actiu al 1930. Pastor de Son Pelat .Fill de Miguel Cañellas Homar, "de Can Canyar" Va formar colla amb Mestre Miguel Cañellas (el seu germà), amb mestre Antoni Montserrat "Toni Mut", amb Mestre Joan Cañellas (fill) i amb Mestre "Noguereta" d'Algaida.

Mestre Rafel Jaume Ribas , "de ca la Forca "; Flabioler . Encara sonava al 1930 Pastor des Pont d'Inca.

Mestre Antoni Cañellas Cañellas , de "Can Rosselló" i "de Ca na Tana". Xeremier . En actiu al 1930. Va fer xeremies, una d'elles de ginjoler per a Mestre Andreu David, de Santa Maria.

Mestre Joan Cañellas , "de cas Sastre". Xeremier. Encara sonava al 1930. Fill de Joan Cañellas "de Cas Sastre". Sonava amb Mestre Josep Serra Morro, amb Mestre Andreu Cañellas Homar "Rosseió".

Mestre Josep Serra Morro. Flabioler. En actiu al 1930. Va néixer a Pòrtol. Pastor d'Es Caulls i de Son Verí. Consogre d'Andreu Cañellas Homar. Va sonar amb Mestre Joan «de Cas Sastre» fill.

Mestre Jaume Creus Moll . Xeremier . Encara sonava a l'any 1940. Nasqué a Pòrtol. Pastor de Son Cós. Fill de Mestre Miquel Creus Sastre "des forn" i "Pauló". Muntà es forn de l'església de Pòrtol.

Mestre Guillem Mascaró , "Marier". Xeremier . Encara sonava al 1940. Mestre Andreu "David", va conservar les seves xeremies i las va fer servir fins que ens va deixar.

Mestre Guillem Rigo Barrera , "de cas Cabrer". Flabioler . Encara sonava al 1940. El seu ofici era pastor.

Mestre Tomeu "Bujarró" . Xeremier . En actiu al 1940. Nasqué a Sa Cabaneta i més tard, se n'anà a viure a Santa Maria.

Mestre Antoni Cañellas Coll , "Es Pastoret". Flabioler . Encara sonava al 1940. Fill de Mestre Francisco Cañellas Roca, "Tunió". Conten els veïnats de Sa Cabaneta, que encara recorden quan el sentien repiular en la nit, quan tornava amb les ovelles per dins els ametlers. Diuen que allò "era molt guapo"i que enyoren aquell so.

Mestre Miquel "Cunill" . Flabioler . Estava en actiu a 1940. Pastor de Son Salas. Va viure en es Pont d'Inca.

Mestre Gabriel Cañellas Mulet , "de can Just". Xeremier ". Encara sonava al 1940. Pastor de Son Cós. Germà de Mestre Arnau Cañellas Mulet.

Mestre Arnau Cañellas Mulet , "de Can Just ". Xeremier i Flabioler . En actiu al 1970. Vivia a Sa Cabaneta. Era el pastor de Bendinat Germà de Mestre Gabriel Cañellas Mulet Tocava amb mestre Andreu David, de Santa Maria; amb mestre Sebastià Ordinas, de Consell; amb mestre Miquel Bibiloni "El Tranviaire", d'Establiments; i amb mestre Rafel "Far" de Santa Maria. En Pep Toni Rubio, durant el seu aprenentatge, va sonar amb ell.

Mestre Antoni Roig Sierra . Xeremier . Encara sonava al 1970. Feia colla amb Pere Joan Martorell Rodríguez. Fou president del Centre de Difusió Cultural de la Música Popular. Músic i autor de moltes cançons i també fou membre del grup Al-Mayurqa.

Mestre Bernat Riera Lladó . Xeremier . En actiu fins a 2007. Vivia al Pont d'Inca. Feia colla amb la seva dona Antònia Orfila Moll. Fou el tresorer dels Xeremiers de Marratxí.

ASSOCIACIÓ DE XEREMIERS DE MARRATXÍ

 

webmestre Antoni Genovart
EMAIL: Fabián Blesa